Septemberfrågan: Kan du det här?

Publicerad5.9.2023

Hur väl känner du till viltbranschen och jakten? Svara på frågorna i frågesporten: