Rekordavskjutning igen på hjortjakten i september

Septemberjakten på hjort syftar särskilt till att minska viltolyckorna i trafiken, men utan att jakten i sig skulle öka djurens rörlighet och därmed olycksriskerna.

Publicerad30.9.2020

Jägarna var än en gång väldigt flitiga; drygt 6300 vitsvanshjortar fälldes under vaktjakten i september. Det här är ungefär 10 procent mera än under motsvarande tid i fjol. Samtliga som jagade i september är således förtjänta av ett stort tack!

Avskjutningen under vaktjaktssäsongen har ökat för varje år sedan lagändringen 2017. Det här visar att avsevärda mängder hjort kan fällas under vaktjaktssäsongen och samtidigt effektivt förebygga hjortskador. Genom att jaga hjort i närheten av vägar kan vi dessutom minska på trafikolyckorna.