Oma riista och hjortdjursjakten

Publicerad18.11.2020

Jägaren: anteckna bytet i din viltlogg (utan licensnumret).

Licensdeltagarna (förening/jaktlag): jaktledaren eller föreningens kontaktperson kontrollerar och godkänner fällningarna
och avslutar licensdeltagarens jakt i tjänsten Oma riista.

Licensmottagaren/licensens huvudanvändare: anmäler att jakten avslutas genom att stänga licensen sedan varje licensdeltagare har avslutat sin jakt. Därefter betalar huvudanvändaren licensavgiften.

Stamvårdande lodjursjakt med dispens

Jägaren antecknar bytet i sin viltlogg med dispensnumret. Anteckningen skickas till huvudanvändaren för godkännande. Därefter meddelar huvudanvändaren att jakten är avslutad.