Oma riista och hjortdjursjakten

Publicerad18.11.2020

Jägaren: anteckna bytet i din viltlogg (utan licensnumret).

Licensdeltagarna (förening/jaktlag): jaktledaren eller föreningens kontaktperson kontrollerar och godkänner fällningarna
och avslutar licensdeltagarens jakt i tjänsten Oma riista.

Licensmottagaren/licensens huvudanvändare: anmäler att jakten avslutas genom att stänga licensen sedan varje licensdeltagare har avslutat sin jakt. Därefter betalar huvudanvändaren licensavgiften.

Stamvårdande lodjursjakt med dispens

Jägaren antecknar bytet i sin viltlogg med dispensnumret. Anteckningen skickas till huvudanvändaren för godkännande. Därefter meddelar huvudanvändaren att jakten är avslutad.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!