Oma riista når majoriteten av jägarna på ett ögonblick

Jägarna fick i Oma riista en påminnelse om utvidgningen av skyldigheten att göra avskjutningsanmälan. Ett meddelande i Oma riista når över hälften av dem som har löst jaktkort.

 

Bild Tomi Muukkonen
Publicerad31.8.2020

Antalet jägare som har registrerat sig i tjänsten Oma riista har överträffat våra vildaste förväntningar. Enligt de första uppskattningarna som gjordes av personerna som utvecklade systemet skulle Oma riista landa på nivån 50 000 användare. Men nivån nåddes hastigt och på sex år har förväntningarna överskridits med det tredubbla. I detta nu finns det drygt 175 000 användare.

Kommunikationsfunktionen i tjänsten Oma riista erbjuder dessutom en möjlighet till snabb och omfattande delning av information.

Jägarna påmindes bland annat om att skyldigheten att göra fällningsanmälan har utvidgats till nya sjöfåglar. Meddelandet som skickades till alla Oma riista-användare ett par dagar innan säsongpremiären nådde på ett ögonblick över hälften av dem som hade löst jaktkort. Mången jägare som hade tänkt inleda sjöfågeljakten den 20 augusti fick en sistaminutenpåminnelse i telefonen om ändringen i jaktförordningen.

De som använder Oma riista hör sannolikt till de aktivaste jägarna som jagar mest, kniper vilt och sköter sina lagstadgade skyldigheter på nätet.