Åland

Nytt anslag för arbete mot invasiva arter

Publicerad10.1.2022

I budgeten för 2022 infördes ett nytt anslag på 40 000 euro för arbete mot invasiva däggdjur och fåglar. Ur anslaget kan bevilja stöd till frivilligt arbete mot invasiva arter som är till nytta för en större region, till exempel jaktvårdsföreningarnas systematiska insatser för att effektivisera jakten på mårdhund och mink. Detta är ett mycket välkommet initiativ eftersom arbetet tidigare har understötts med jaktvårdsmedel, alltså från jaktvårdsavgiften, medan invasiva arter är ett naturvårdsproblem som är hela landskapets angelägenhet, inte endast jägarnas.

Att landskapsregeringen och lagtinget nu skjuter till resurser ur landskapets medel för att ytterligare öka insatserna mot dessa arter visar att man värdesätter jägarnas insatser. Detta ger också möjlighet till en mer långsiktig strategi i arbetet mot en uttalad målsättning om att utrota eller minimera populationerna av invasiva arter och deras påverkan på den åländska naturen.

Det är ytterst nödvändigt att det systematiska arbetet kan bedrivas på lång sikt eftersom även korta uppehåll i jakten ger populationerna en chans att återhämta sig vilket kan riskera att arbete som nedlagts under flera år går förlorat och man är tillbaka där man började. Tack vare att arbetet redan har kunnat inledas med understöd från jaktvårdsmedel har jaktmetoder och strategier utvecklats vilket gör att det finns en god grund att ta fart från i den fortsatta jakten.

Ytterligare en effekt av detta är att det samtidigt skapar större utrymme för att understöda andra typer av viltvårdsprojekt eftersom jaktvårdsmedel som tidigare gått till jaktvårdsföreningarnas arbete mot invasiva arter kan utnyttjas för andra ändamål. För den åländska naturen är detta därmed positivt i dubbel bemärkelse. Den som är intresserad av möjligheterna att söka understöd för arbete mot mårdhund eller mink, eller för någon annan typ av viltvårdsprojekt, är välkommen att ta kontakt med landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård för fortsatt rådgivning. Observera att understöd även kan sökas av annan organisation än jaktvårdsförening för främjande av viltvården, eller av enskild person för vilt­vårdsåtgärder som är till nytta för en större region.

 


Kontaktuppgifter till enheten för jakt- och viltvård:

Jaktförvaltare Robin Juslin
Tel: 25 313, 040 147 5313

Jakthandläggare Roger Gustavsson
Tel: 25 328, 0457 342 5325

Landskapsregeringens växel: 25 000