Novemberfrågan: Kan du det här?

Publicerad9.11.2023

Hur väl känner du till viltbranschen och jakten? Svara på frågorna i frågesporten: