Novemberfrågan: Kan du det här?

Publicerad9.11.2023

Hur väl känner du till viltbranschen och jakten? Svara på frågorna i frågesporten:

Vad menas med torrsaltning?

 • att du lägger köttbiten i saltlake
 • att du täcker köttbiten med salt
 • att du injicerar en saltlösning i köttet

Vem fastställer målen för älgstammen?

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • naturresursinstitutet
 • det regionala viltrådet

Hur många taggar brukar råbocken ha på hornen?

 • två
 • fyra
 • sex

Vad triggar igång brunsten hos vitsvanshindarna?

 • sjunkande temperaturer
 • minskande dagsljus
 • nattfrost

Du har skaffat ett jaktgevär efter den 15 juli 2019. För vilken gevärstyp gäller kravet att intyga att hobbyn är aktiv?

 • Halvautomatiska gevär
 • Vilket jaktgevär som helst
 • Enkelskottare

Hur mycket äter älgen per dygn på vintern, räknat i torrvikt?

 • 3-5 kg
 • 5-15 kg
 • 15-25 kg

Till de viktigaste målen i förvaltnings­ planen för skogsvildrenen hör att:

 • förena delpopulationerna i Suomenselkä
  och Kajanaland
 • koncentrera skogsrensstammen till
  Suomenselkä
 • öka antalet individer med sändarhalsband

Vilken sjöfågel är den vanligaste i Tunnhamn?

 • sjöorre
 • svärta
 • knipa

Vilken åtgärd vidtar du först om din jaktkamrat får en sjukdomsattack och blir medvetslös?

 • försöker väcka honom och
  kollar att han andas
 • ringer efter hjälp (112)
 • ger hjärtmassage

Fågelinventering med hönshund görs i

 • sydvästra skärgården
 • på karelska myrar och mossar
 • i Lappland