Ministeriet har utnämnt den nya styrelsen för Finlands viltcentral

Följande styrelsemedlemmar (ersättarna inom parentes) är utsedda för perioden 1.1 2022–31.12 2024:

Publicerad1.1.2022

Det nationella viltrådets medlemsförslag:

Tauno Partanen, ordförande (Juhani Kukkonen)

Teppo Kakkonen, vice ordförande (Erkki Huhta)

Jari Korhonen (Jari Huhtamella)

Ilkka Tiainen (Markku Autio)

Pekka T. Partanen (Kimmo Alakoski)

Niklas Christensen (Martin Hägglund)

Ministeriets representant

Vilppu Talvitie (Niina Riissanen)

LUKE:s representant

Katja Holmala (Kirsi Arvelo)

MTK:s representant

Timo Leskinen (Mikko Tiirola)

Finlands viltcentrals personalrepresentant

Ville Hokkanen (Heli Paavola).