Mängden DNA-prover av varg på fortsatt god nivå

Insamlingsperioden för DNA-prover av varg vintern 2022–2023 har avslutats. Antalet prover var något större än året innan, och även den geografiska täckningen förbättrades. Exakta DNA-identifieringsresultat publiceras med beståndsberäkningen i juni.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad31.3.2023

I insamlingen av DNA-prover av vargar deltog frivilliga insamlare och insamlingsansvariga samt medarbetare från Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet. Prover samlades in från början av november till slutet av februari. Ett antal kompletterande prover togs emot under mars månad, särskilt från sådana områden från vilka prover fortfarande saknades. I slutet av mars hade totalt 1 146 prov insamlats, men antalet preciseras efter laboratorieanalyser.

Under den avslutade perioden samlades 66 procent av proverna in av frivilliga insamlare; över 170 frivilliga insamlade skickade in prover. De samlade in nästan lika mycket prover som året innan.

Här kan du läsa Naturresursinstitutets pressmeddelande