Lugn inledning på älgjakten i norr

Älgstammen i norra Finland och därmed också det beviljade antalet jaktlicenser har minskat sedan fjolåret, vilket betyder att flera föreningar och jaktlag inledde säsongen med handbromsen på. Somliga inleder jakten först efter fredningen under brunsten.

Kuva: Asko Hämäläinen
Publicerad3.10.2022

Den första etappen av älgjakten i norr, den som pågår före brunstfredningen, inleddes i lugnt tempo med ett måttligt antal fällningar. För den här jaktperioden beviljades totalt 5871 älglicenser i Lappland, vilket är en tredjedel mindre än föregående säsong. Under den inledande etappen användes 18,5 % av licenserna.

I viltcentralsregionen Lappland gjordes i september inalles 1253 fällningsanmälningar för älg, vilket inte är mer än drygt hälften av antalet som fälldes i fjol i september. I Kuusamo i Koillismaa fälldes 74 älgar, vilket är två färre än året innan. I Taivalkoski stannade avskjutningen på 23 älgar.

Att avskjutningen blev mindre beror sannolikt på att älgstammen har minskat och på det lugna inledningstempot. Under den första jaktetappen i Lappland bokfördes 5768 älgjaktsdagar, vilket är en fjärdedel mindre än i fjol. Ett rejält tapp i antalet jaktdagar inträffade i bland annat Sodankylä, Rovaniemi och Savukoski. I Havslappland noterades enbart enstaka fällningar och föreningarna inleder jakten först efter brunsten. I förhållande till antalet licenser har älgjakten däremot rivstartat i Posio och Ranua. Där användes nästan en tredjedel av de beviljade licenserna.

Tabellen visar den relativa andelen älgtjurar med ett visst antal horntaggar som fälldes och anmäldes under septemberetappen av älgjakten i Lappland. Källa: Naturresursinstitutet.

27 % av älgarna som fälldes i Lappland under den första etappen var kalvar medan 60 % av de fällda vuxna var tjurar. Andelarna är en aning större än i fjol. Under de senaste åren har cirka 75 procent av tjurarna som fälldes under septemberjakten haft åtta taggar eller färre. I år stannade andelen i samma storleksklass. Åtta procent av de fällda tjurarna hade tretton taggar eller mera, vilket följer medelvärdet för de senaste åren. Under årets septemberjakt har 39 tjurar med den här hornstorleken rapporterats i Lappland som helhet.

Färre älgobservationer

Utifrån de observationer av älgar som jägarna gör kan vi uppskatta storleken på älgstammen. Utslaget per jaktlags- och persondag är antalet observationer det klart minsta sedan 2017. Att älgstammen har minskat visar sig också i antalet persondagar per fällning. 2019 krävdes det 14 persondagar under septemberjakten för att fälla en älg, och sedan dess har arbetsinsatsen som krävs ökat. I fjol låg värdet på 18 persondagar och i år var den uppe i 23 persondagar.

Älgobservationerna som jägarna gör är oerhört viktiga för att vi ska kunna ta fram tillförlitliga viltdata. Det är också viktigt att anteckna jaktdagarna då inte en enda älg har synts till. För fällningarna gäller en lagstadgad skyldighet att göra anmälan inom sju dagar.