Leidit Tyrväällä

Publicerad3.9.2020

Vår traditionella hjortjakt för damer ordnas
3 oktober i Sastamala och vi jagar med hund.

Jakten är öppen för alla oavsett var i landet du bor. Jaktdagen kostar 70 euro, vilket inkluderar sopplunch i terrängen och middag lördag kväll. Boendet ingår inte i jaktavgiften. Du kan avtala om kvällsjakt på fredag och lördag kväll.

Ta med dig geväret, jaktkortet, vapentillståndet, det giltiga intyget på godkänt skjutprov och jakttelefonen.

Ytterligare information
och anmälningar:
Katja Saari, 
katja.saari04@gmail.com
eller 040 5135 527.