Kommer även plasten att begränsas?

Publicerad15.3.2021

Precis som jägarna försöker begripa vad förbudet mot blyhagel i ­Ramsar-områden innebär står följande begränsning för dörren.

Miljöministeriet avser att utvidga det nationella implementerandet av engångsplastdirektivet till att även omfatta redskap för fritids­fiske och insjövatten. Syftet med direktivet är att förhindra utsläpp av skräpplaster i havet. Direktivet berör egentligen enbart havsområden, men en utvidgning till nationell omfattning skulle medföra ökade kostnader och försvåra fritidsfisket och näringsverksamheten i branschen i hela landet.

Aktörerna i branschen har vädjat till miljöministeriet om ett slopande av den nationella utvidgningen.