Jaktförbuds- samt begränsningsområden på Oma riista tjänstens kartor

Publicerad1.7.2022

Man kan nu lägga till en kartnivå på Oma riista tjänstens kartor, där man kan granska Regionförvaltningsverkets jaktförbudsområden.

Som nya kartnivåer kan man även välja Forststyrelsens småviltets eller älgens begränsningsområden. Genom att klicka på området på kartan får man fram tilläggsuppgifter om begränsningen eller jaktförbudet.

Funktionen fungerar endas i nättjänsten, senare kommer funktionerna även i mobilappen.

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!