Jägarregistret betjänar

Jägarregistrets kundtjänst ger råd och betjänar med mejl och brevledes både jägare och myndigheter. Jägarregistrets adressregister används bland annat för att posta tidningen Jägaren och inbetalningskortet för jaktvårdsavgiften.

Bild Jari Rauhamäki
Publicerad15.7.2020

Det är Finlands viltcentral som för det lagstadgat registret över jägarna, i enlighet med lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. I detta nu finns uppgifterna om cirka 370 000 jägare i registret. Varje år kontaktas jägarregistret av drygt 35 000 kunder. Här följer en lista med några av de vanligaste ärendena som jägarna kontaktar oss i och vilka uppgifter och ärenden som kan kontrolleras och skötas i tjänsten Oma riista.

 

Adressändring

Om du tillfälligt byter adress, flyttar utomlands från Finland eller från utlandet tillbaka till Finland, eller om du har skyddade personuppgifter ska du meddela jägarregistrets kundtjänst din adress. I övriga fall uppdateras en adressändring som görs till myndigheten för befolkningsdata automatiskt i jägarregistret så du inte behöver anmäla adressen separat.

Tjänsten Oma riista visar jägarens officiella adress. När du har gjort flyttningsanmälningen uppdateras den nya adressen i Oma riista inom ungefär en vecka.

 

Tidningen Jägaren

Kontakta jägarregistrets kundtjänst om du vill ändra språket på tidningen (finska eller svenska),

önskar avsluta prenumerationen på papperstidningen eller om tidningen har uteblivit.

Tidningen Jägaren postas till varje jägare som har betalat jaktvårdsavgiften. Inbetalningskortet för jaktvårdsavgiften för det nya jaktåret finner du baktill på nummer 4 av tidningen Jägaren som utkommer den 17 juli.

 

Tappat jaktkortet?

Om du har tappat jaktkortet kan du begära att kundtjänsten skickar ett nytt. För det nya kortet debiterar vi en avgift på 20 euro.

I webbtjänsten Oma riista kan du utan kostnad ladda ner och skriva ut en kopia av ditt jaktkort. Dessutom finns jaktkortet i elektronisk form i mobilversionen av Oma riista och är lika giltigt som pappersversionen.

 

Frågor angående jaktvårdsavgiften

Om du har betalat för mycket eller för litet när du betalade jaktvårdsavgiften, om du har använt fel referensnummer eller om du har betalat från utlandet och inte har kunnat använda fältet för referensnumret så kan du kontakta kundtjänsten för att kontrollera jaktkortets giltighet.

Du kan göra ett avtal om direktbetalning eller e-faktura för jaktvårdsavgiften med din bank.

Jaktvårdsavgifter som betalas med det angivna referensnumret visas i Oma riista ungefär en vecka efter betalningen.

 

Byte av jaktvårdsförening

Du kan byta jaktvårdsförening om du vill. Gör anmälningen skriftligt till kundtjänsten med mejl eller brev. Uppge jägarens namn, jägarnummer och både den gamla och den nya jv-föreningen. Om du inte vill höra till någon jv-förening kan du anmäla även detta till jägarregistret.

För att ändringen ska hinna till jaktkortet för det nya jaktåret som börjar 1.8 ska den göras i god tid på våren, senast i april. Det går inte att byta jv-förening under pågående jaktår.

Om du har betalat jaktvårdsavgiften kan du i Oma riista se vilken jv-förening du är medlem i.

En person som har betalat jaktvårdsavgiften kan vara medlem i den jv-förening inom vars verksamhetsområde han huvudsakligen jagar eller i den förening inom vars verksamhetsområde den kommun ligger där han bor.

 

Hur länge gäller min jägarexamen?

Kontakta kundtjänsten om du vill veta hur länge din jägarexamen gäller. Jägarexamen gäller i fem jaktår efter den senast erlagda jaktvårdsavgiften. Du kan också kontrollera giltighetstiden i Oma riista.

 

Hur tar jag bort uppgifter i jägarregistret?  

Om du vill ta bort uppgifter i jägarregistret ska du skicka en skriftlig begäran till kundtjänsten. Det här måste jägaren göra personligen, men en anhörig eller målsman kan sköta ärendet för en minderårig eller om den berörda har begärt det.

 

Vilka uppgifter finns i jägarregistret?

Varje jägare har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som finns antecknade i jägarregistret. Kontakta kundtjänsten om du vill göra en kontroll. I jägarregistret antecknas enbart de lagstadgade uppgifterna i enlighet med paragraf 7 b i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

 

Direktmarknadsföring

Om inte en registrerad jägare har gett sitt uttryckliga tillstånd så överlåts inte information från jägarregistret till direktmarknadsföring. För varje jägare gäller ett automatiskt förbud mot direktmarknadsföring och du behöver alltså inte göra någon separat anmälan. Kontakta kundtjänsten om du tillåter att dina uppgifter är tillgängliga för direktmarknadsföring i jaktbranschen

 

Jägarregistrets kontaktuppgifter

Telefon 029 431 2002

E-post metsastajarekisteri@innofactor.com

Postadress:

Jägarregistret
Pb 22
00331 Helsingfors

 

Kundtjänsten är öppen vardagar i november-juni: kl 9-16 och i juli-oktober: kl 8-18.