Insamlingen av hjortobservationer fortsätter

Publicerad17.11.2022

Finlands viltcentral önskar att hjortjägarna ska fortsätta anteckna observationer av hjortar som de gör på jakt i tjänsten Oma riista. Under början av säsongen har det gjorts aningen färre observationer än i fjol.

Observationsmaterialet används vid beräkningen av hjortstammens storlek, könsstruktur och kalvproduktion på lokal nivå.

Varje jägare antecknar själv sina synobservationer i Oma riista. I motsats till älgobservationerna behöver jaktledaren inte godkänna anteckningarna.

Det är också önskvärt att jägarna antecknar hornuppgifterna för de fällda bockarna. Informationen kan användas vid modelleringen av de fällda bockarnas åldersstruktur.

Anvisningar och ytterligare information om anmälningarna finner du på viltinfo.fi och viltcentralens regionkontor.