Kolumn

Dags för uppryckning

textKlaus Ekman, Chefredaktör
Publicerad6.11.2020

Ett program som Yle sände på veckoslutet om kvinnor som jagar har helt befogat gett upphov till en mängd kommentarer och kritik, både i de sociala medierna och till viltcentralens kundtjänst. Programmet var tänkt att vara positivt men vände budskapet till sin raka motsats. Skottscenen i förening med höstens tragiska skjutvapenolyckor har helt befogat väckt kraftiga reaktioner hos både jägarna och de övriga tittarna. Nu om någonsin är det dags för en uppryckning! Senast nu är det skäl för varje jägare att kritiskt skärskåda sig själv; hanterar jag mitt gevär säkert, ansvarsfullt och etiskt? Statistiskt sett är jakten i vårt land synnerligen säker, men har nu lagts under lupp.

Många som har sett nyheten på Yle har noterat skyttens bristfälliga klädsel. Det oranga på jackan uppfyller inte förordningens krav på 2/3 varselfärg. Här borde jaktledaren ha ingripit.

Nu måste vi få ordning på det här – var och en av oss bär ansvar!