Begränsningsförslaget Bly II

Publicerad16.3.2021

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s nya begränsningsförslag berör all ammunition vid jakt och sportskytte på utomhusbanor

För hagelgevärens del skulle en begränsning i enlighet med förslaget leda till ett totalförbud mot bly eftersom det skulle blir förbjudet att sälja och använda blyhagelpatroner.

För studsarnas del skulle bly vara förbjudet på jakt, men tillåtet vid sportskytte med kulammunition om blyet kan tas till vara med blyfällor.

Enligt kemikaliemyndighetens uppskattning träder begränsningen i kraft 2023. De beräknade övergångstiderna varierar mellan 18 månader och fem år.

 

ECHA nyhet

Rapport

Bilaga