Anteckna dina observationer av sjöfåglar!

Publicerad22.6.2023

Vi behöver veta mera om utbredningen för de häckande fåglarna här i landet och du kan hjälpa oss genom att anteckna dina observationer i Oma riista. 

Antecknandet tar bara 15 se­kunder och du behöver inte åka iväg någonstans. Dina vardagliga observationer på sommarstugubryggan, i blåbärsskogen eller på fisketuren är redan de till stor hjälp. Om intresset räcker till kan du åka till någon plats där det finns mycket fåglar att observera.  

Anteckningarna i Oma riista om par, bon och kullar läggs in i ett rutnät om 10 x 10 km i den pågående fågelatlasen. Den exakta platsen för observationen och dina personuppgifter skickas däremot inte vidare. Resultaten från sjöfågelinventeringarna går automatiskt vidare till fågelatlasen. 

 

Så här enkelt är det att anteckna en observation i Oma riista:

(Kolla att du har den senaste versionen om du gör det i mobilappen)

 • Ny observation
 • Välj arten du har observerat 
 • Välj en beskrivande obstyp  
 • Om du ser ett sjöfågelpar,
  välj obstypen par 
 • Om du ser en kull, välj obstypen kull och ange antalet fåglar (honan + ungarna) 
 • I mobilversionen fyller appen automatiskt i positionen, datumet och tiden; på nätet gör du det själv 
 • Kolla att positionen anger
  de observerade fåglarna 
 • Spara