Anmäl sjuka och döda vilda djur och skicka dem till Livmedelsverket för undersökning

Bild Livsmedelsverket
Publicerad9.4.2020

Vi behöver prover av vilda djur som har påträffats döda eller som har avlivats på grund av sjukdom för undersökningar där vi bevakar förekomsterna av allvarliga djursjukdomar i landet och djursjukdomar som kan smitta människor.

Anteckna i följebrevet djurarten, koordinaterna för platsen där djuret påträffades (sök exempelvis med telefonens kartapp eller 112-appen) och dina kontaktuppgifter.

Färska kadaver ger de bästa proverna, men flera sjukdomar kan konstateras också i vävnader som har börjat brytas ner.

Skicka in proverna till Livsmedelsverket

Livsmedelsverket betalar frakten för vilda djur som skickas med buss.

Vi behöver i synnerhet prover av:

Vildsvin, räv, mårdhund, hjortdjur, sjöfåglar och rovfåglar.

Exempel på sjukdomar som vi bevakar:

Afrikansk svinpest, rabies, avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur och fågelinfluensa.

För vissa prover betalar vi avsändaren /upphittaren ett honorar

För ytterligare information, se Livsmedelsverkets webbplats.

Anmäl massdöd till veterinären!

Massdöd bland vilda djur och sjukdomar som har drabbat många djur ska alltid anmälas till den kommunala veterinären eller länsveterinären, som vid behov ger ytterligare anvisningar.