Puntia, kruunuja ja euroja poikue-elinympäristöjen hoitoon

Ei ole tanskalaisia, hollantilaisia tai brittiläisiä sorsia. On vain yhteiset sorsakannat, joista täytyy pitää yhdessä huolta.

TekstiMikko AlhainenKuva Jari Peltomäki
Julkaistu27.9.2021

Pohjois-Amerikassa ”sorsat ilman rajoja”-ajattelu on luonnon- ja riistanhoidossa ollut käytössä jo vuosisadan. Euroopassa ajattelutapa on vasta alkamassa yleistyä. SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostettava Korpinurmen kosteikko Pohjois-Karjalassa on tästä erinomainen esimerkki. Ensi vuonna nuoria sorsia nousee lentoon Korpinurmen kosteikosta, jonka kunnostuksen ovat mahdollistaneet metsästäjät yli valtionrajojen.

Korpinurmen kosteikon kunnostukseen on saatu rahoitusta Waterfowlers’ Network -järjestöltä, johon kuuluu seitsemän metsästäjäliittoa eri Euroopan maista. Järjestön tavoitteena on parantaa muuttolintukantoja kansainvälisen yhteistyön avulla. Korpinurmen kosteikon tukeminen on ensimmäinen, konkreettinen askel tässä yhteistyössä. Haaveena on laajamittainen varainkeruu, jonka turvin Euroopan metsästäjät tukevat jatkossa yhdessä vesilintukantoja.

 

Haapana näyttää tietä

Puhuttaessa muuttoreitin tason kannanhoidosta ja taantuvista lajeista nostetaan usein esiin Haapana. Laji on Euroopassa merkittävä riistalaji, jonka hyvinvoinnista ollaan laajasti huolissaan. Haapana viihtyy hyvin rakennetuilla ja kunnostetuilla kosteikoilla. Korpinurmen kaltaisilla laajoilla matalilla tulvaniittykosteikoilla voidaan tukea haapanakantojen elpymistä.

Metsästäjät tekevät suuren mittakaavan elinympäristötyötä, jotta sorsakannat saataisiin kasvuun. Euroopassa aletaan näkemään vesilintupopulaatiot muuttoreitin yhteisenä asiana.

Lisää tietoa hankkeesta kosteikko.fi