Kertauskursseista koulutussivustoksi

Suomen riistakeskuksen Koulutusportaali otettiin käyttöön vuonna 2016. Ensimmäiseksi julkaistiin Julkisten hallintotehtävien kertauskoulutukset. Tämän jälkeen sivustolle on lisätty verkkokursseja ja videoita eri aiheista.

TekstiMarko Mikkola
Julkaistu15.5.2018

Alkuvuodesta 2017 sivustolla julkaistiin kaikki metsästäjätutkinnon materiaalit ja aloitettiin Metsästäjän oppaan verkkokurssin myyminen.

Elokuussa 2017 otettiin käyttöön Lait ja asetukset -osio, jonka kautta löytyy metsästystä koskettava ajantasainen lainsäädäntö sekä tietoa tuoreista säädösmuutoksista.

Materiaalien lisääntyessä tarve sivuston uudistamiseksi on kasvanut.

 

Koulutusportaali uudistuu

Suomen riistakeskuksen verkkokoulutussivustoa uudistetaan loppukevään aikana. Sivuston käytettävyyttä ja ulkoasua kehitetään. Verkkomateriaalit järjestetään siten, että käyttäjät löytävät helposti itseään kiinnostavat sisällöt. Lisäksi löydettävyyttä parannetaan lisäämällä hakutoiminto.

Uudistettu sivusto tarjoaa monipuolisesti tietoa riistasta ja vastuullisesta metsästyksestä – kaikille luonnosta ja riistasta kiinnostuneille. Hyödyllistä tietoa löytävät muun muassa metsästyksen aloittamista miettivät, metsästyksenjohtajat sekä riistahallinnon julkisissa hallintotehtävissä toimivat henkilöt. Lisäksi julkaistaan opettajille ja riistanhoitoyhdistyksissä nuorisotyötä tekeville sopivaa materiaalia.

Koulutussivusto tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa niin uusille kuin kokeneillekin metsästäjille. Verkkokurssit ja videot nykyaikaistavat opiskelua ja innostavat myös nuoret harrastajat kartuttamaan taitojaan.

Sivuihin sisällytetään sähköisten koulutusmateriaalien lisäksi tieto järjestettävistä koulutustilaisuuksista.

Entiset verkko-osoitteet säilyvät, eli sivuston löytää jatkossa osoitteista: koulutus.riista.fi ja metsastajakoulutus.fi

Uudistettuun koulutussivustoon voi tutustua viimeistään kesäkuun alusta alkaen osoitteessa riistainfo.fi.

Marko Mikkola, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus