Suunnittelija Jaakko Alalantelan työ on käytännönläheistä. Hän liikkuu maastossa ja kohtaa susialueiden asukkaita.

Uusi hanke vie suunnittelijan susien jäljille

Tiedonjano ja halu oppia lisää riista-alasta olivat Jaakko Alalantelalle motiivi hakea suunnittelijaksi SusiLIFE-hankkeeseen. Uusi työ on käytännönläheistä. Suunnittelija liikkuu maastossa, kohtaa susireviireiden asukkaita ja auttaa kotieläintiloja petovahinkojen ennaltaehkäisyssä.

 

TekstiMirja Rantala kuvat Jaakko Alalantela
Julkaistu18.3.2020

Hirvikoiria ja metsästystä harrastava Jaakko Alalantela on toiminut vuodesta 2014 Lappajärven-Vimpelin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana ja 10 vuotta petoyhdyshenkilönä. Halu syventää riistahallinnon osaamista sai hänet hakeutumaan SusiLIFE-hankkeen suunnittelijaksi.

Kenttä tutuksi

Alalantela aloitti suunnittelijan työt Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimistolla marraskuussa 2019. Ensimmäiset kuukaudet kuluivat perehdytyksessä, hankkeen suunnittelussa ja verkostoitumisessa. Sidosryhmistä hän on ollut yhteydessä riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajiin ja petoyhdyshenkilöihin sekä MTK:n ja reviiriyhteistyöryhmien toimijoihin.

– Sidosryhmillä on paljon kysymyksiä siitä, miten toimintaa lähdetään viemään eteenpäin. Erityisesti kiinnostaa konkreettinen tekeminen, Alalantela sanoo.

Alalantela on yllättynyt siitä, kuinka hyvin paikalliset toimijat ovat ottaneet hänet vastaan. Vaikka aihe on herkkä, vastaanotto on ollut asiallinen. Tutut metsästyskaverit ovat olleet uteliaan kiinnostuneita, ja palaute on ollut kannustavaa.

– Se, mitä somessa näkee on erilainen maailma kuin kenttä, jossa touhutaan ja keskustellaan ihmisten kanssa, Alalantela kertoo.

Metsästäjä nauttii maastotöistä

Alalantela on ikänsä viihtynyt metsässä. Metsästyskortin hän suoritti 11-vuotiaana, ja ensimmäinen hirvi kaatui vain kaksi vuotta myöhemmin. Nykyään tarhassa haukkuu kaksi jämtlanninpystykorvaa, joiden kanssa käydään hirvi- ja karhujahdissa.

Työtehtäviin kuuluvat maastotyöt ovat käytännönläheiselle Alalantelalle mieleisiä. Eilisen maastopäivän kuvailu saa miehen innostumaan. Neljästä sudesta koostuvan lauman takajälkeä kuljettiin yhdessä paikallisen petoyhdyshenkilön kanssa. Mukaan tarttui kaksi DNA-näytettä. Sää oli komea, vaikka tuuli puhalsi kylmästi.

Takajäljen seuraamisella tarkoitetaan jäljen seuraamista eläimestä poispäin. Tällä kulkusuunnan valinnalla vältetään hätistämästä jäljitettävää laumaa liikkeelle. Kerätyt DNA-näytteet analysoidaan Turun yliopistossa, ja tuloksia hyödynnetään suden kanta-arviossa laumojen ja reviirien koon määrittelyssä.

Koirien suojaamiseen etsitään uusia ratkaisuja

Kevään edetessä Alalantelan työ keskittyy susien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Koirien suojaamisesta on suunnitteilla seminaari, joka käynnistää kehitystyön vahinkojen minimoimiseksi.

– Joudumme miettimään, miten koiravahinkojen ehkäisyä lähdetään työstämään. Saamme varmasti kehitettyä uudenlaisia tapoja suojata koiria, mutta työtä pitää jatkaa hankkeen jälkeenkin, Alalantela pohtii.

Sudet aiheuttavat vahinkoja myös eläintiloilla. Alalantelan tehtäviin kuuluu eläintilojen riskikartoitus ja tilallisten auttaminen petoaitojen suunnittelussa ja aitahakemusten täyttämisessä. Hankkeessa on tarkoitus kokeilla uusia suojauskeinoja.

– Kotieläintiloista painotetaan lammastiloja. Niiden riskit ovat suurimmat.

Maastotöihin lähtöä tekevä suunnittelija on hyväntuulinen. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Haastavia paikkoja on varmasti edessä, mutta niitä ei tarvitse kaunistella.

Pakkanen on kiristynyt eilisestä, mutta onneksi tuuli on tyyntynyt. Ehkä tänään onnistuu suon ylittävän jotoksen kuvaaminen dronella ja DNA-näytteitä saadaan lisää. Ensi viikolla Alalantelan on tarkoitus siirtyä maastotöihin toiselle alueelle. Ennen sitä maastotöiden tuloksista tiedotetaan paikallista riistanhoitoyhdistystä.

Neljän suden lauma on kulkenut suon yli ja jättänyt komean jotoksen.

SusiLIFE

SusiLIFE-hanke välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Kuusivuotista hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin LIFE-ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.

Lisää tietoa hankkeesta: www.susilife.fi