Maatalouden uusi rahoituskausi tuo mahdollisuuksia riistanhoitoon

Maailma muuttuu ja maatalous monipuolistuu. Uusi rahoituskausi tuo mukanaan aimo tukun pieniä ja isoja uudistuksia, joihin on hyvä perehtyä ennen kevään kylvöjä ja kosteikkotukien sekä hoitosopimusten hakua.

Teksti Mikko Alhainen Kuvat Mikko Alhainen ja Lauri Laitila

Julkaistu7.3.2023

Ympäristösitoumus ja ympäristösopimus

Ympäristökorvaus on jaettu sitoumuksiin ja sopimuksiin. Sitoumus koskee pellolla tehtäviä toimenpiteitä, jotka ovat tila- tai lohkokohtaisia. Ympäristösopimuksia ovat maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä kosteikkojen hoito.

Ympäristösitoumuksen riistanhoidon vinkit:

 • tilakohtaisten toimenpiteiden monivuotiset monimuotoisuuskaistat
 • lohkokohtaisten toimenpiteiden kerääjäkasvit, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet sekä lintupellot

Ympäristösopimuksien tukitasoja

 • maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
 • hoitokorvaus 460 euroa / ha / vuosi, arvokkaat perinnebiotoopit 610 euroa / ha / vuosi
 • raivaus 450 euroa / ha
 • aitaaminen 1500 euroa / ha
 • petoaita 2 400 euroa / ha
 • kosteikkojen hoito 500 euroa / ha / vuosi

 


 

Kosteikkojen investointikorvaus

Monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen on jälleen rahoitusta tarjolla. Korvaus nousi enintään 12 000 euroon hehtaarille ja toteutus patoamalla, jos mahdollista. Kosteikon tulisi olla vähintään 1 prosentti valuma-alueesta, josta vähintään 10 prosenttia tulee olla peltoa. Näistä on mahdollista poiketa tietyin edellytyksin.

Uutta ovat turvepelloille tarkoitetut kosteikot, joiden tavoitteena on pysäyttää turpeen lahoaminen. Näillä kohteilla ei ole valuma-aluevaatimuksia, joten tarjolla on huimia mahdollisuuksia muuttaa vielä tukikelpoisia märkiä suopeltoja elämää kuhiseviksi kosteikoiksi.

Maatalousympäristön uomakunnostuksiin on nyt rahoitusta hyvin tarjolla. Pohjapatoketjut, pienkosteikot, tulvatasanteet sekä lintujen, kalojen ja rapujen elinympäristöjen laadun parantaminen ovat esimerkkejä hyväksyttävistä kustannuksista. Korvaustaso jopa 21 euroa metriltä.

 


 

Ekojärjestelmä – täältä löytyvät riistapellot

Ekojärjestelmä on kokonaan uusi tukimuoto, johon kuuluu tärkeimmät peltoriistanhoidon peruspalikat.

 • monimuotoisuuskasvit
 • riistakasvit
 • pölyttäjä- ja maisemakasvit
 • niittykasvit
 • peltolintukasvit
 • talviaikainen kasvipeitteisyys
 • luonnonhoitonurmet
 • viherlannoitusnurmet
 • luonnonhoitonurmia, viherlannoitusnurmia ja monimuotoisuuskasveja saa olla jopa 25 prosenttia tilan tukikelpoisesta alasta.