Peltoriistajahti jatkaa kautta

Rusakko, fasaani ja monet muut riistaeläimet viihtyvät maatalousympäristöissä ja tarjoavat talvisia jahtielämyksiä. Joillekin metsästäjille peltoriista on se tyypillisin kohde, toisille harvinaista herkkua. Olosuhteet ovat usein sellaiset, että hyvien metsästäjätapojen muistaminen on tarpeen. Asiallinen toiminta turvaa jahtiin pääsyn myös jatkossa.

Teksti Marko Mikkola  Kuva Hannu Huttu

Julkaistu13.1.2023

Kun talvi koittaa ja maa muuttuu valkoiseksi, on useiden lajien metsästys jo päättynyt. Monella olisi kuitenkin intoa jatkaa kautta. Toisilla se tapahtuu valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita metsästäen, mutta toiset viihtyvät pienriistan parissa. Usein nämä jahdit ovat lajista riippumatta pienen porukan leppoista seuruemetsästystä.

Tarkkana asutuksen lähellä

Metsästäjiltä toivotaan usein apua kylän läheisyydessä olevan runsaan rusakkokannan harventamisessa. Se onnistuu tehokkaasti, kun liikkeellä on monta metsästäjää samaan aikaan. Asutuksen läheisyys asettaa tiettyjä reunaehtoja ja vaatii huomiointia, jotta sopu säilyy metsästäjien ja paikallisten asukkaiden välillä. Lainsäädännön perusedellytyksen mukaan metsästys tapahtuu vain alueella, jossa metsästysvuokrasopimukset ovat kunnossa tai muutoin lupa kysyttynä.

Tarkkana pitää olla siinä, että metsästykseen osallistuvat vieraat ohjataan varmuudella luvallisille passipaikoille. Haastetta tuo rusakon tapa vaihtaa nopeasti maisemaa kylätietä pitkin. Jos haulisuihku ei sitä tavoita, voidaan pian olla kaukana lähtöpaikasta. Passipaikkojen vaihtuessa tulee kaikkien edelleen olla kartalla siitä, että ollaan luvallisessa paikassa.

Toinen huomioitava asia on, että ilman omistajan tai haltijan lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta. Vastuullinen metsästäjä huolehtii omalla asiallisella ja lainmukaisella toiminnallaan, ettei jälkipuinteja tarvitse tehdä metsästyksen päätyttyä.

Fasaanin metsästys tarjoaa mielenkiintoisia talvisia metsästystilanteita. Niidenkin metsästys tapahtuu usein lähellä asutusta. Ainoastaan metsäjäniksen metsästys onnistuu yleensä hieman rauhallisemmilla alueilla, mutta nekin käyttävät hyväkseen teitä koiran ajossa. Tällöin on muistettava, ettei pitkäkorvaa saa ampua maantielle.

Talviruokaa

Etenkin fasaanit ovat riippuvaisia talviruokinnasta. Metsästäjät kaatavat myös metsäjäniksille haapoja sekä vievät heiniä helpomman ravinnon turvaamiseksi. Näin autetaan jänisten selviämistä hyväkuntoisina talvesta kohti seuraavaa lisääntymiskautta.

Talvella myös lasketaan

Moni metsästäjä seuraa paikallisen riistakannan kehittymistä. Tehdään havaintoja lumijäljistä ja arvioidaan kannan tilaa metsästyksen yhteydessä tulleista havainnoista. Myös metsästyksen ulkopuolella tehdyt näköhavainnot antavat kuvaa kannan tilasta.

Kannan seurantaa on mahdollista tehdä myös koordinoidusti siten, että tulosten vertailukelpoisuus säilyy vuodesta toiseen muutoinkin kuin pelkän muistin ja mielikuvien varassa. Vastuullinen metsästäjä osallistuu riistakantojen seurantaan tuottaen havaintotietoja oman alueensa riistakannoista.

Riistatiedon tuottaminen antaa laajemmin tietoa eläinkantojen kehityksestä. Mitä useampaa riista- tai peltokolmiota lasketaan, sitä tarkempi on kokonaiskuva lajien tilasta Suomessa. Vastuulliseen metsästykseen kuuluu, että metsästäjä kantaa oman kortensa kekoon.


Lisätietoa laskennoista

Uuden riista- tai peltokolmion perustamisesta kiinnostunut, tutustu aiheeseen: riistakolmiot.fi

Peltokolmion laskentaohjeet: riistakolmiot.fi/ohjeet/peltokolmioiden-laskentaohje

Riistakolmion talvilaskentaohjeet: riistakolmiot.fi/ohjeet/talvilaskennan-ohje