Etusormen paikka on suorana liipaisinkaaren yläpuolella. Vasta kun kohde nähdään tähtäimien läpi ja on tehty päätös ampumisesta, sormi menee liipaisimelle. Heti kun tilanne on ohi, sormi siirtyy takaisin.
Aseturvallisuuden neljä sääntöä

Sääntö 3 – Pidä sormi pois liipaisimelta

Aseturvallisuuden kaikki säännöt ovat tärkeitä, mutta kolmatta sääntöä on kenties syytä alleviivata eniten. Aseen liipaisin on se kytkin, jolla ase laukaistaan. Pitämällä sormi pois liipaisimelta, ase ei laukea.

Teksti Arto Määttä  Kuvat Arto Määttä ja Getty Images

Julkaistu29.6.2022

1. Kaikki aseet ovat aina ladattuja

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään,
mitä ei ole tarkoitus ampua

3. Pidä sormi pois liipaisimelta

4. Ole varma kohteesta

 

 

”Ase laukesi vahingossa” tai “laukaus lähti varkain” ovat lausahduksia, joita kukaan ei halua kuulla. Ne ovat käytännössä aina huolimattoman aseenkäsittelyn selittelyä, sillä mekaanisesti toimintakuntoiset aseet eivät laukea itsekseen. Aseen laukaisemiseen tarvitaan liipaisimen painamista. Jos liipaisinta ei paineta, ei ase myöskään laukea.

Kolmossääntö toimii ikään kuin varmistuksena kahdelle ensimmäiselle säännölle. Vaikka aseen kuviteltaisiin olevan tyhjä ja piippu jostain syytä suunnattaisiin väärin, ei ase laukea, eikä onnettomuutta pääse tapahtumaan ilman liipaisimen painamista.

Helppo noudattaa – sormi suoraksi

Sääntöä noudattava pitää sormeaan suorana liipaisinkaaren yläpuolella. Vasta kun kohde näkyy tähtäinten läpi ja on tehty päätös ampua, sormi menee liipaisinkaaren sisäpuolelle. Ja heti kun tilanne on ohi, sormi siirtyy pois liipaisinkaaren sisäpuolelta.

Aivan kuten piippukontrolli, sormikontrolli on opeteltavissa rutiiniksi. Näin tulee toimia. Siitä ei ole missään tilanteessa haittaa, eikä se vaikuta esimerkiksi aseen käytön tuloksellisuuteen.

Systemaattista rikkomista

Metsästysampumalajeissa on syntynyt tapa, jossa niin kiväärillä kuin haulikolla sormea pidetään liipaisimella aseen ollessa valmiusasennossa. Aseturvallisuuden kannalta tämä on selkeä sääntörikkomus: sormea pidetään liipaisinkaaren sisällä ennen kuin kohde nähdään tähtäinten läpi ja on päätetty ampua. Tähän on syytä kiinnittää huomiota.

Haulikkoradoilla tilanne on suorastaan toivoton, koska suuri osa ampujista pitää sormea liipaisimella jo kiekkoa odottaessaan. Tapaa perustellaan sillä, että sormi laitetaan liipaisimelle aseen ollessa valmiusasennossa, jolloin ase osoittaa turvalliseen suuntaan. Perustelu ei ole kestävä: yllättävässä tilanteessa tai vain horjahduksen seurauksena ase voi suuntautua kontrolloimattomasti ja kun sormi on liipaisimella, ollaan enää hyvän onnen varassa. Aseturvallisuus ei perustu tuuriin.

Tiukkaa sormikontrollia puoltaa myös se, että poikkeavat vaatimukset rata- ja metsästysolosuhteiden välillä ovat yksiselitteisesti ongelma. Toimintatapojen vaihtelevuus estää oikean rutiinin muodostumisen, ja sormi menee väärissä tilanteissa liipaisimelle myös metsästettäessä.

Rata-ammunnan tavoitteiden lisäksi tulisi vakavasti pohtia kokonaiskuvaa ja rata-ammunnan vaikutusta aseen kokonaiskäyttöön. Erityisesti tapauksissa, joissa metsästys on ampumaharrastuksen päämotiivi.

Metsästysampumalajeissa syntynyt tapa, jossa sormea pidetään liipaisimella aseen ollessa valmiusasennossa on aseturvallisuuden kannalta selkeä sääntörikkomus.

Keskustelun paikka

Kolmossäännön noudattamisesta on olemassa erinomainen esimerkki. Toiminnallisessa urheiluammunnassa (SRA, IPSC) sormikontrollin vaatimus on määritelty lajin säännöissä ja se on ehdoton. Turvamääräyksen rikkominen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

Esimerkiksi metsästysampumalajien puolella tällaisia sääntöjä ei ole. Kansallisten lajien kohdalla olisi syytä käydä keskustelua siitä, pitäisikö esimerkiksi metsästyshirviammunnassa tarkentaa ohjetta sormikontrollin osalta. Tämä olisi parannus sekä rataturvallisuuteen että rutiinien muodostumisen kautta metsästysturvallisuuteen.

Lajiensa huippuampujat toimisivat näin myös hyvinä esimerkkeinä ja suunnannäyttäjinä kaikille uusille ampujille ja metsästäjille.

Tahattomat töppäykset

Erityisesti pulttilukkokivääreissä on mahdollista käydä niin, että liipaisinta painetaan ”vahingossa”. Tavanomaisesti näin tapahtuu aseen pulttilukkoa käytettäessä tai heti latausliikkeen jälkeen. Sormien hakiessa paikkaansa sormi eksyy liipaisinkaaren sisäpuolelle ja ase laukeaa. Tapahtuma on kuitenkin vältettävissä.

Aseen pulttilukkoa on mahdollista käyttää tavalla, jossa ampuvan käden sormet ovat kontrollissa. Toisin sanoen tarttumalla lukonkampeen puristusotteella, ovat sormet yleensä tiukassa nipussa. Jos kampea käytetään pinsettiotteella tai avokämmenellä, tekevät sormet enemmän ylimääräisiä liikkeitä liipaisimen lähistöllä.

Tiukasta kontrolloidusta otteesta on myös sujuvampaa siirtää käsi kahvalle niin, etteivät sormet harhaile väärissä paikoissa ja etusormi laskeutuu automaattisesti suoraksi aseen runkoa vasten.

Vaaran paikat:

  • Oikean rutiinin puuttuminen
  • Eri käytännöt radalla ja metsällä
  • Tahaton liipaisimeen koskeminen esimerkiksi latausliikkeen yhteydessä

Lisää samasta aiheesta