Metsästäjän aseet

Käyntiä haulikkoon
– ylimenokartio loivaksi

Jokainen metsästäjä on havainnut, että joillakin patruunoilla ja joillakin haulikoilla osuma tuo riistan varmemmin saaliiksi. Tehdaspatruunoista löytyy käyttökelpoiset kokeilemalla, mutta voisiko haulikollekin tehdä jotakin? Kyllä voi.

TekstiEsa HöysniemiKuvat Esa Höysniemi
Julkaistu20.1.2020

Patruunapesän jälkeisen niin sanotun ylimenokartion C.I.P-normiston mukainen maksimikulma on 10º 30’. Tämä tarkoittaa, että haulien on ahtauduttava patruunapesän (kaliiperi 12) reilusta 20 millimetrin läpimitasta piipun 18,2 – 18,9 millimetrin poraukseen noin yhden sentin matkalla. Seurauksena on haulien runnoutuminen muotopuoliksi.

Tavanomainen ylimenokartio (yllä) on lähellä 10 astetta, mikä tarkoittaa reilun sentin pituista ylimenoa. Kartiota voidaan loiventaa kalvaimesta riippuen 50  – 70 mm pitkäksi, jolloin haulikuvio tasoittuu ja hyvin käyvien patruunoiden valikoima kasvaa.

Yleensä liian jyrkkä

Ylimenokartio tehdään lähelle 10 astetta usein vain siksi, että sen työstäminen on nopeampaa kuin loivemman kartion.

Tällainen jyrkkä ylimenokartio nostaa painetta ja heikentää patruunoiden käyntiä. Ongelma on sitä suurempi, mitä pidempi patruunapesä on. Tämä on varmasti kaikkien haulikonvalmistajien tiedossa, mutta muutoksia on tehty etupäässä vain kalliimpiin rata-aseisiin. Löytyy toki myös valmistajia, joiden kaikissa haulikoissa on jo loivennettu ylimeno.

Jyrkän kartion lisäksi patruunapesä on yllättävän usein hieman eri linjassa kuin piippu, mikä lisää käyntiongelmia.

Kuva jyrkästä ylimenosta, seuraavassa kuvassa sama pesä kalvamisen jälkeen, jolloin ylimeno ei enää erotu selvästi.

Loiventamisen edut

Ylimenon loivennus on ainoa haulikon käyntiin oleellisesti vaikuttava keino. Vaihtosupistajat tai mitkään muutkaan lisävarusteet eivät korjaa ylimenon tai patruunapesän ongelmia.

Jopa hieman vinossa oleva pesä korjautuu, ainakin osittain, kalvamisen myötä. Myös kro-matut pesät voidaan kalvaa kovam etallisella kalvaimella. Tällöin ylimeno tulee kiillottaa erityisen huolellisesti ja se vaatii jatkossa enemmän puhdistusta kuin kromattu pinta.

Loivan ylimenon myötä osumakuvion tasaisuus paranee kun hauliparvi lyhenee ja hajahaulien määrä vähenee. Tätä kautta myös haulien läpäisy kasvaa eikä ase ole enää yhtä ”ronkeli” eri patruunoille. Myös täyteisten käynti paranee usein oleellisesti.

Jyrkän ylimenon aiheuttamat vauriot näkyvät myös välitulpan yhdelle sivulle jääneistä ”jarrutusjäljistä”. Juuri näissä kohdissa olevat haulikupin siivekkeet avautuvat usein muita enemmän, jolloin kuvioon tulee haulitihentymä jonnekin keskustan ulkopuolelle. Kalvamisen jälkeen kyseisiä merkkejä ei enää näy.

Säännönmukaisesti parempi

Olen kalvanut lukuisten haulikoiden ylimenokartioita loivemmiksi ja monilla niistä olen tehnyt myös ennen ja jälkeen -tutkimuksia esimerkiksi läpäisyssä ja osumakuvioissa.

Vaikka patruunaotanta on useissa tapauksissa ollut pieni, ovat parannukset olleet merkittäviä ja aina samansuuntaisia.

Vähimmillään parannukset ovat olleet luokkaa viisi prosenttia, mutta usein on saavutettu jopa 30 prosentin parannus kuviossa ja läpäisyssä. Myös kuvion aukkoisuus on vähentynyt jokaisella aseella ja patruunalla.

Tätä artikkelia varten kalvoin vanhan japanilaisen Nikko Singerin (12/70) erittäin jyrkän ylimenon loivaksi, noin 10 millistä 60 milliin. Myös tässä yksilössä pesä oli hieman vinossa piippulinjaan nähden, mutta tilanne saatiin parannettua pienellä lisähionnalla.

Koeammunta tehtiin 35 metrin matkalta Wannsee-tauluun, jonka sisäkehä on läpimitaltaan 37,5 cm ja ulkokehä 75 cm. Sisäkehä on jaettu neljään osaan ja ulkokehä 12 osaan. Osumakuvioista laskettiin kokonaisosumaprosentti ja tiheys sekä 10 cm aukkojen määrä.

Tiheysluku 1 tarkoittaa että haulit ovat jakautuneet tasaisesti koko 75 cm ympyrän alalle. Yli yhden tiheysluku tarkoittaa enemmän osumia taulun keskiosaan.

Upotus mitattiin märästä puhelinluettelosta, jota ennen oli 50 mm Finnfoam-eristelevy. Loivalla ylimenolla suurempi osa hauliparvesta läpäisee paremmin eli koko hauliparven läpäisy kasvaa. Samalla huonoimman ja parhaimman upotuksen välinen ero on pienempi.

 

Lisää samasta aiheesta