Rikos ja rangaistus

Karhun pennun ampuminen – törkeä metsästysrikos ja törkeä saaliin kätkemisrikos

Julkaistu13.1.2023

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies Applex asianajotoimistosta.


 

Metsästäjä oli ampunut alle vuoden ikäisen karhun. Törkeysarvioinnissa huomioitiin, että kyseessä oli suojeltu eläin ja alle vuoden ikäisen karhun metsästys ei ole mahdollista edes poikkeusluvalla.

Syyttäjä vaati ampujalle rangaistusta törkeästä metsästysrikoksesta, rikoksentekohyödyn ja -välineen menettämistä sekä kolmen vuoden metsästyskieltoa. Kolmelle muulle metsästäjälle syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä.

Ampuja kiisti

Karhun ampuneen mukaan kyseessä ei ollut normaali metsästystilanne. Hän oli katsonut virheellisesti, että kyseessä oli erauskarhu. Yksilö vahvistettiin vasta kuukausien kuluttua hammasmittauksen perusteella pentukarhuksi. Syytteessä ollut metsästäjä ei ollut osallistunut karhun punnitukseen, vaan ainoastaan suolistamiseen heti ampumisen jälkeen. 

Toinen metsästäjä katsoi, että hän oli ainoastaan antanut oman puntarinsa karhun painon mittaukseen ja opastanut puntarin käytössä. Hän ei ollut mukana karhun painon ilmoittamisessa Suomen riistakeskukselle, eikä hän ole pyrkinyt osoittamaan, että karhu olisi ollut yli vuoden ikäinen. Hän ei tiennyt punnitustulosta.

Kolmas metsästäjä kiisti olleensa osallisena karhun nylkemiseen ja punnitsemiseen. Kaatoilmoituksen Suomen riistakeskukselle hän oli tehnyt ampujan pyynnöstä ja puolesta, koska tällä ei ollut sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvittavaa välineistöä käytössään. Hänellä ei ollut syytä epäillä punnitustulosta, eikä hän siten ollut menetellyt tahallisesti.

Neljäs metsästäjä vetosi samoin siihen, että kätkemisrikos on ainoastaan tahallisena rangaistava, eikä hän tiennyt, että saalis oli saatu metsästysrikoksella.

Käräjäoikeuden arviointi

Rikoslain 3:7.1§:n mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä, ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. 

Metsästäjän huolellisuusvelvoite on korostunut ja siten edellytetään, että metsästäjä varmistuu kohteestaan ja pidättäytyy metsästämästä, jos kohde jää epäselväksi. Syyksilukeminen edellyttää, ettei syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilyä. Kun tiedettiin, että kyse on pienikokoisesta karhusta, olisi metsästäjän tullut varmistua siitä, että karhu on edellisen vuoden pentu. Jos tästä ei voida olla varmoja, on ampumisesta luovuttava. 

Ampumapaikalla näkyvyyttä on peittänyt taimikko. Valokuvasta on nähtävissä, että karhu on ollut säkäkorkeudeltaan puolimetrinen. Karhulla on erityinen suojeluarvo eikä sen yksinliikkumisen perusteella voida olettaa, että kyseessä olisi erauskarhu. Metsästäjä on ottanut tietoisen riskin siitä, että karhu on pentu. Metsästäjä on toiminut törkeän huolimattomasti ja syyllistynyt törkeään metsästysrikokseen, jonka osalta syyttäjän vaatimukset hyväksyttiin. 

Ampuja tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kolme muuta metsästäjää syyllistyivät kätkemisrikokseen, josta kukin tuomittiin 20 päiväsakkoon.

Hovioikeus hylkäsi syytteet kätkemisrikoksesta valittajien osalta

Hovioikeus otti tapauksen tutkittavaksi metsästäjien valituksesta. Kokonaisuutena arvioiden hovioikeus katsoi näytetyksi, ettei täyttä varmuutta karhun iästä ole voinut olla ja menettely on näin ollen ollut törkeän huolimaton. Törkeysarvioinnissa lähdetään siitä, että rauhoitetun eläimen ollessa kyseessä tekomuoto on törkeä. Jotta teko olisi tavanomaisen huolimaton, on tilanteeseen liityttävä lieventäviä seikkoja. Niitä ei tapauksessa riittävästi ollut, joten käräjäoikeuden antamaa tuomiota ei muutettu.

Hovioikeus hylkäsi syytteet törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä kahden valittaneen metsästäjän osalta. Vaa’an lainaaminen ja painon arviointi ei ole kätkemisrikoksessa kuvattua kätkemistä, hankkimista, kuljettamista, välittämistä eikä kauppaamista. Tunnusmerkistö ei tapauksessa siltä osin siis täyttynyt.