Nuorten toimitus

5 myyttiä metsästyksestä

Teksti ja kuva Johan Salminen

Julkaistu11.3.2021

1. ”Metsästys on vain tulilla istumista ja makkaran paistoa, ei siinä mitään liikuntaa saa.”

Passissa istuminen ei juurikaan liikuntaa muistuta, mutta metsästäminen on paljon muutakin kuin istuskelua! Metsästys voi toimia hyvinkin liikunnallisena harrastuksena riippuen metsästysmuodosta. Riistaeläimen jäljestäminen, hirvenruhon vetäminen metsästä ja ketun maapesän kaivaminen ovat esimerkkejä metsästyksestä, joka saa hien pintaan.

2. Metsästys on pelkkää tappamista.”

Eikä ole! Eläimen tappaminen on ymmärrettävästi osa harrastusta, mutta se on vain murto-osa suuresta kokonaisuudesta. Saaliin saaminen vaatii useimmiten paljon töitä, joten riistalaukaus on vain hetkellinen huipentuma metsästäessä. Suurin osa ajasta kuluu ennen itse ampumista ja sen jälkeen. Esimerkiksi riistaeläinten ruokkiminen, haaskan ylläpito, passissa istuminen ja saaliin käsittely vievät paljon aikaa.

3. ”Metsästys on vain vanhojen ukkojen harrastus!”

Ei todellakaan ole! Metsästyskortin hankkimisella ei ole alaikärajaa. Mitä aikaisemmin aloittaa, sen pidempään kerkeävät metsästystaidot kehittyä. Nuorena tarvittavat taidot oppii nopeasti. Tällä hetkellä nuoria kaivattaisiin jatkamaan perinteistä harrastusta, jottei metsästyksestä tule ajan saatossa pelkästään eläkeikäisten miesten harrastus. Yhä enemmän naisetkin innostuvat lähtemään metsästyspiireihin mukaan. 

4. ”Onko metsästämisestä mitään hyötyä?”

Todellakin on! Ilman metsästämistä riistakannat kasvavat liian suuriksi, joka johtaa esimerkiksi metsien hirvituhoihin ja tautien leviämiseen. Metsästäjä itse hyötyy raittiissa ulkoilmassa olemisesta, ystävyyden lujittamisesta jahtikavereiden kanssa ja riistalihasta. Metsästysharrastus kasvattaa myös pitkäjänteisyyttä ja tarkkaavaisuutta, mistä on varmasti hyötyä vaikkapa työelämässä.

5. ”Metsästäminen on kallista”

En sanoisi niinkään. Metsästäminen vaatii enimmäkseen kertainvestointeja varusteisiin, kuten aseen, luvat ja metsästysvaatteet. Toistuvia pienempiä kuluja ovat riistanhoitomaksu, patruunat ja metsästysseuran vuosimaksu, mutta ne eivät ole loppujen lopuksi mahdottoman suuria kuluja. Harrastamiseen kuluvan rahan määrän voi minimoida ostamalla vain tarpeellisimpia ja asiansa ajavia varusteita.