Rikos ja rangaistus

Metsästyskoirien haukunta häiritsi – tuomio tuli kotirauhan rikkomisesta

Kuva Antti Yrjölä

Julkaistu27.6.2022

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies Applex asianajotoimistosta.


 

Koirien haukkumista koskevissa tuomioissa oikeuskäytäntö on ristiriitaista. Tapaukset ovat erilaisia. Etäisyydet naapureihin vaihtelevat, koirien ääntely voi vaihdella hyvinkin paljon ja myös ihmisten sietokyky vaihtelee. Mitä voimakkaampaa ja pitkäkestoisempaa haukkuminen ja ulvominen ovat, sitä todennäköisempää on liiallinen häiriö. Öiseen aikaan tapahtuva metelöinti yleensä pahentaa tilannetta.

Yleensä haukunnan aiheuttamaa häiriötä on puntaroitu kotirauhan rikkomisen näkökulmasta, kuten tässäkin Helsingin hovioikeuden ratkaisussa.

Käräjäoikeus tuomitsi koiranpitäjän

Syyttäjän mukaan metsästäjä oli rikkonut naapureiden kotirauhaa antamalla kolmen koiransa haukunnallaan häiritä jatkuvasti. Metsästäjää oli myös huomautettu asiasta useita kertoja, mutta haukunta oli jatkunut.

Metsästäjä kiisti syytteen ja totesi, että haukunta ei ollut ollut jatkuvaa. Hän piti koirien ääntelyä tavanomaisena äänenä, jota naapurien olisi tullut sietää. Lisäksi metsästäjä totesi, että koirien haukuntaa ei ollut mainittu kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistössä.

Mielenkiintoista todistelua

Todistelussa kuultiin asianosaisia ja naapureita. Erityisesti naapureiden kertomuksille ja metsästäjän omalle kertomukselle annettiin todistelussa merkitystä. Metsästäjä oli myös laittanut haukunilmaisimilla varustetut tutkapannat koirilleen pyrkiessään osoittamaan haukunnan tasoa.

Todistelusta ilmeni myöskin, että kaikki todistajat eivät kokeneet haukuntaa samalla tavoin häiritsevänä. Käräjäoikeus totesi kuitenkin haukunnan olleen häiritsevää ja kovaäänistä. Lisäksi metsästäjää oli huomautettu asiasta useita kertoja, mutta haukunta oli vain jatkunut. Metsästäjä tuomittiin kotirauhan rikkomisesta sakkoihin.

Metsästäjä valitti hovioikeuteen

Hovioikeus puntaroi asiaa useammalta kantilta. Ensinnäkin arviontiin tuli se, voidaanko koirien haukuntaa ylipäänsä pitää kotirauhan rikkomisessa tarkoitettuna metelöintinä. Toiseksi kyse oli myös siitä, oliko haukunta ollut naapureiden kertoman mukaisesti häiritsevää. Lopuksi oli vielä arvioitava, oliko koirien haukkumisen salliminen ollut tahallista.

Hovioikeus kuuli myös muutamaa uutta todistajaa ja uutena todisteena katsottiin myös metsästäjän kuvaama video koiransa haukunnasta. Lopputuloksena oli se, että hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion voimassa.