Rikos ja rangaistus

Kauriskaato autoon nojaten

Julkaistu5.5.2023

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies Applex asianajotoimistosta.


 

Ajoneuvojen käytössä metsästyksen yhteydessä tulee olla tarkkana. Tässä tapauksessa metsästäjä oli kaatanut metsäkauriin autonsa läheisyydestä. Lisäksi lähistöllä oli asutusta.  

Syyttäjä vaati metsästäjälle käräjäoikeudessa rangaistusta metsästysrikoksesta. Syyttäjän mukaan metsästäjä oli tahallaan tai joka tapauksessa törkeästä huolimattomuudesta metsästänyt vastoin metsästyslaissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta. Hän oli ajaessaan huomannut pellolla kauriita, pysäköinyt autonsa ja ajoneuvosta käsin tai sen suojasta ampunut. 

Lisäksi syyttäjä vaati rangaistusta vaaran aiheuttamisesta, koska metsästäjä oli ampunut asutusta kohden. Ampumisessa oli käytetty metsästyskivääriä, jonka kantavuus on useita satoja metrejä. Patruuna* olisi osuessaan ihmiseen hengenvaarallinen. Teolla on siten aiheutettu toiselle vakava hengen tai terveyden vaara. 

(* Syyttäjä oletettavasti tarkoitti ”patruunalla” luotia).

Metsästäjä kiistää

Metsästäjä kiisti kaikki syyttäjän vaatimukset. Hän oli käyttänyt ajoneuvoa kiväärinsä tukena. Metsästäjän mukaan lain sanamuoto ei tukenut syyttäjän näkemystä siitä, että riistan ampuminen ajoneuvoon tukeutuen olisi metsästämistä ajoneuvon suojasta käsin. Tätä johtopäätöstä tuki se, että ajoneuvon käyttäminen kiväärin tukena ei ole vaikeuttanut riistan mahdollisuutta havaita metsästäjää eikä ajoneuvon käyttäminen tukena ole millään tavalla nopeuttanut metsästäjän liikkumista. Lisäksi hän kiisti aiheuttaneensa ampumisellaan vaaraa. 

Käräjäoikeus hylkää syytteet

Käräjäoikeus totesi, että riistan ampuminen ajoneuvoon tukeutuen ei olisi metsästämistä ajoneuvon suojasta käsin. Tätä johtopäätöstä tuki se, että ajoneuvon käyttäminen kiväärin tukena ei ole vaikeuttanut riistan mahdollisuutta havaita metsästäjää eikä ajoneuvon käyttäminen tukena ole millään tavalla nopeuttanut hänen liikkumistaan. Tämän vuoksi syyte metsästysrikoksesta hylättiin.

Lisäksi käräjäoikeus totesi, että vaaran aiheuttaminen edellyttää konkreettista vaaraa. Vakavuusarvioinnissa on kysymys sekä seurauksen synnyn todennäköisyydestä että mahdollisten seurausten vakavuudesta. Myös syytteet vaaran aiheuttamisesta hylättiin ja valtio määrättiin maksamaan metsästäjän oikeudenkäyntikulut. 

Syyttäjä valitti hovioikeuteen

Hovioikeus katsoi, että metsästäjä oli ampunut kauriita autoon nojaten ja käyttäen autoa aseen tukena. Metsästäjä oli näin menettelemällä ampunut kauriita auton suojasta. Koska laissa on erikseen kielletty ampumasta ajoneuvosta tai sen suojasta oli hän syyllistynyt metsästysrikokseen. Syyte vaaran aiheuttamisesta sen sijaan hylättiin. 

Metsästäjä tuomittiin sakkoihin ja yhden vuoden mittaiseen metsästyskieltoon. Myös oikeudenkäyntikulut jäivät metsästäjän maksettaviksi.