Kohti valoisaa kevättä

Pääkirjoitus
Jari Varjo, johtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu18.3.2020

Alkuvuodesta valmistuivat tilastot viime kauden metsästäjämääristä. Niistä löytyi myönteinen yllätys. Maksettujen metsästyskorttien ja suoritettujen metsästäjätutkintojen määrät olivat nousseet. Syitä on varmasti monia, mutta ison työn ovat tehneet riistanhoitoyhdistysten aktiivit. He ovat pitäneet tutkintokursseja ja -kokeita sekä kertoneet harrastuksestamme erilaisissa tapahtumissa. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki ne seurat, seurueet ja yksittäiset metsästäjät, jotka ovat rohkaisseet uusia metsästäjiä mukaan toimintaan ja ottaneet heidät mukaansa metsälle.

Yritämme toimituksessa luoda uusia kanavia nuorten näkemyksille. Nuorten metsästäjien ääni alkaa kuulua yhä vahvemmin Metsästäjä-lehdessä, kun tässä numerossa julkaistaan ensimmäiset uuden nuorisotoimituksen artikkelit.

Saimme hyviä uutisia myös mainetutkimuksesta, joka mittaa tavallisten kansalaisten mielipidettä julkisista organisaatioista. Maineemme oli parantunut edellisvuodesta tavallisten kansalaisten keskuudessa. Mainetta ei rakenneta täällä kirjoituspöydän ääressä, vaan se syntyy teoista, julkisesta keskustelusta ja ihmisten kohtaamisesta arjessa. Tässä työssä ovat onnistuneet erityisesti riistanhoitoyhdistykset, jotka edustavat riistahallinnon paikallistasoa sekä suuren yleisön suuntaan kaikki metsästäjät.

Olemme viime vuosina joutuneet varautumaan metsästäjämäärän laskuun, joka johtuu ennen kaikkea ikäluokkien pienentymisestä. Tässä tilanteessa kasvaneet metsästäjämäärät saavat kevään näyttämään aiempaa valoisammalta. Varautuminen, aktiivinen nuorisotyö sekä kestävä ja eettinen metsästys kantavat hedelmää. Mietitään porukalla, miten saisimme myönteisen kehityksen jatkumaan.