Villisikojen siirrot ja ottaminen tarhaan on kielletty

Kielto on säädetty maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tuoreessa asetuksessa 404/2021, joka tuli voimaan 19.5.2021.

Julkaistu25.5.2021

Asetuksella säädetään joistakin toimenpiteistä, joilla pyritään estämään afrikkalaisen sikaruton mahdollinen leviäminen luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinsikojen välillä. Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy muun nuassa Venäjällä ja Virossa ja tauti leviää helposti villisikojen mukana.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilla

Afrikkalainen sikarutto (ASF) olisi hyvin tuhoisa Suomen sikataloudelle, lihateollisuudelle ja lihan viennille. Jos tautia todettaisiin Suomessa, se aiheuttaisi rajoituksia myös metsästykselle.

Tauti on tappava sekä villisioille että kotisioille, mutta ihmisille vaaraton. Tauti leviää, paitsi elävien sikaeläinten välityksellä, myös mm. taudinaiheuttajaviruksella saastuneiden sikatuotteiden, tavaroiden ja kuljetusvälineiden välityksellä, sillä ASF-virus on hyvin kestävä.