Vieraspetojen pyynti on luonnonsuojelutyötä!
Mittava rahoitus vieraspetojen poistoon

Suomen riistakeskus ja Metsähallituksen Eräpalvelut ovat saaneet valtiovallalta yli neljän miljoonan euron rahoituksen vieras­petopyynnin organisointiin 70 tärkeälle lintuvedelle. Vieraspetojen pyynti on tärkeä suojelutoimenpide osana Helmi-ohjelmaa.

TekstiJarkko Nurmi ja Kari KarhulaKuva Jari Niskanen
Julkaistu17.5.2021

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelmassa hoidetaan elinympäristöjä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Yksi tärkeä teema on lintuvesien hoito. Vesilintujen elinoloja parannetaan umpeenkasvua ehkäisemällä, niittämällä – ja vieraspetoja poistamalla.

Suomen riistakeskus saa lintuvesien minkkien ja supikoirien pyynnin järjestämiseen 2,5 miljoonan euron ja Metsähallitus 1,8 miljoonan euron rahoituksen hallitusohjelmasta. Saavutus on historiallinen. Aiemmin riistataloutta ei ole tuettu sen kautta.

Vieraspetopyyntiin osoitettu ministeriöiden yhteinen rahoitus on hieno esimerkki hallinnonalojen yhteistyöstä luonnon parhaaksi. Pyynnit jatkuvat vuoden 2023 loppuun saakka ja jatkorahoituksesta on ministeriöiden välillä alustavasti sovittu.

Pyyntiryhmille korvausta ja kalustoa

Suomen riistakeskus rekrytoi viisi vieraspetokoordinaattoria ja Metsähallitus kolme. Kesäkuussa työnsä aloittavien koordinaattorien tehtäviin kuuluvat lintuvesikohtaisten pyyntisuunnitelmien laatiminen, pyyntiryhmien kokoaminen ja kouluttaminen sekä yhteistyö lintuvesien hoidosta vastaavan ympäristöhallinnon kanssa. Pyyntitoimintaa ohjaavat tiukat pelisäännöt.

Pyyntiryhmien työ perustuu suunnitelmiin, joiden avulla pyyntilaitteet sijoitetaan sopiviin kohtiin ja sovitaan pyynnin toimintatavoista. Hanke vastaa pyyntikaluston kustannuksista (pyyntilaitteet, riistakamerat) ja vieraspetopyyntiryhmien pyyntipalkkioista sekä tukee kenttätason toimintaa.  Suomen riistakeskus vastaa 39 kohteen ja Metsähallitus 30 kohteen hoidosta.

Merkittävä luonnonsuojeluteko

Mittava rahoitus minkin ja supikoiran tehopyyntiin osoittaa, että valtiovalta ottaa monimuotoisuuden vähenemisen estämisen tosissaan. Vieraslajien aiheuttamat ongelmat ovat tutkimusten mukaan toiseksi vakavin uhka monimuotoisuudelle. Suurin uhka on elinympäristöjen katoaminen ja pirstoutuminen, johon myös puututaan Helmi-ohjelmassa.

Ohjelma on tunnustus metsästäjien tekemälle luonnonhoito- ja -suojelutyölle. Lintuvesikohteiden pyyntiryhmät muodostetaan paikallisista ”puoliammattilaisista”. Hanketyötä on tarkoitus laajentaa arkiluonnon kohteille ja etsiä keinoja, joilla metsästysseurat ja riistanhoitoyhdistykset voivat jatkaa tärkeää työtään vieraspetojen vähentämiseksi.

Suomen parhaimpien lintuvesien saaminen osaksi tehokasta elinympäristö- ja vieraspeto-ohjelmaa vahvistaa maamme vesilintukantoja poikastuoton parantumisen myötä.