Useat lintu- ja nisäkäsryhmät väistävät tuulivoimaloita

Luonnonvarakeskuksen kansainvälisen koostejulkaisun mukaan monet lintu- ja nisäkäsryhmät väistävät tuulivoimaa.

Kuva Marko Mikkola
Julkaistu20.12.2023

Yksilöiden siirtyminen osittain tai kokonaan voimaloiden alueelta voi pienentää populaatiokokoja, mistä on haitallisia seurauksia erityisesti harvinaisille ja uhanalaisiin lajeille. Tutkituissa tapauksissa tuulivoimaloiden alueelta kauemmaksi siirtyi 63 % linnuista, 72 % lepakoista ja 67 % maanisäkkäistä. Metsäkanalinnuilla vaikutukset ulottuivat keskimäärin 5 km päähän. Sorsalintuihin vaikutukset ulottuivat keskimäärin 500 m etäisyydelle.

Julkaisuun koostettiin myös syitä, miksi joku laji ei siirtynyt tuulivoimalan tieltä. Siirtymättömyyden syiksi raportoitiin puutteelliset koejärjestelyt, yksilö- ja lajikohtaiset ominaisuudet ja tuulivoimaloiden ympäristön tarjoamat resurssit, kuten sora metsäkanalintujen ruoansulatukseen.

Julkaisuun koostettiin 84 tutkimusta 22 maasta. Tutkittuja vaikutuksia olivat esimerkiksi populaatiokoon pieneneminen, muutokset lintujen soidinkäyttäytymisessä, poikastuoton väheneminen ja poikaskuolleisuuden kasvu. Kotimaista tutkimustietoa on tulossa lisää vuonna 2023 käynnistetystä tuulivoiman vaikutuksia koskevasta WINDLIFE-seurantatutkimuksesta, joka liittyy kolmeen direktiivilajiin, eli suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan.

Kuuntele aiheesta lisää Sorkkia ja sarvia -podcastista (jakso julkaistu 2.1.2023):

Miten tuulivoima vaikuttaa riistaan?