Suurpetovahinkokorvausten maksaminen alkaa aikaistetusti

Julkaistu23.3.2020

Suurpedot aiheuttivat Suomessa vuonna 2019 noin 7,5 miljoonan euron vahingot. Ruokavirasto aloittaa korvausten maksamisen aikaistetusti 2.4. alkaen. Kaikki vahingot, mukaan lukien porovahingot, maksetaan täysimääräisinä.

Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle, mikä kärsii nyt myös lumitilanteesta ja koronan aiheuttamista vaikeuksista ravintolamyynnissä. Porotalouden vahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin-, mehiläis- ja irtaimistovahinkojen korvaukset voidaan maksaa hakijalle täysimääräisinä heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen.

Lue lisää