Suden aiheuttamat koiravahingot kasvussa

Koiravahinkoja on vuoden 2023 osalta (tilanne 21.12.2023) todettu jo 61 ja niistä maksettavat korvaukset ovat reilut 200 000 euroa. Tämän lisäksi osa vahinkojen korvauksista on katettu omista vakuutuksista.

Kuva Getty Images

Julkaistu8.1.2024

Viimeisimmän vuosikymmenen ajan vahinkojen määrä on tyypillisesti vaihdellut 30–50 tapauksen välillä vuodessa. Vuonna 2020 koiria korvattiin ensimmäistä kertaa yli 50 (54 koiraa, joista 39 kuollutta). Vuonna 2021 vahinkojen määrä oli 34 (23 kuollutta) ja hieman yllättäenkin pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, vaikka susikanta oli kasvussa.

Kahtena viime vuonna vahinkojen määrä on kuitenkin taas kasvanut. Vuonna 2022 suden aiheuttamia koiravahinkoja korvattiin 46 (41 kuoli). Vuonna 2023 ylitettiin jo 60 koiravahingon raja. Näistä 48 koiraa on riistavahinkorekisterin tietojen perusteella kuollut ja 13 loukkaantunut.

Korvauksia suden aiheuttamista koiravahingoista maksettiin vuonna 2022 yli 176 000 euroa ja 2023 korvauksia on kertynyt jo yli 204 000 euroa. Vuoden 2023 koiravahingoista 11 kohdalla on saatu osa korvauksista omista vakuutuksista, joten riistavahinkorekisteristä saatava korvaussumma ei sisällä kaikkia vahingoista saatavia korvauksia.

Lähde: MMM/riistavahinkorekisteri 20.12.2023

Koiravahinkoja aiempaa enemmän Länsi-Suomessa ja Pohjois-Savossa

Suden aiheuttamat koiravahingot eivät jakaudu tasaisesti tai suhteessa susien määrään. Etenkin lounaisessa Suomessa vahinkojen riski näyttää olevan suhteellisesti pienempi muihin alueisiin nähden, mutta myös siellä on tapahtunut selvää kasvua edellisvuoteen nähden. Sama koskee Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan alueita.

Varsinais-Suomessa vahinkomäärä on silti maltillinen ja viidestä riistavahinkorekisteriin kirjatusta koiravahingosta vain yksi on johtanut koiran kuolemaan. Tämä poikkeaa selvästi muiden alueiden kuolleiden ja loukkaantuneiden koirien suhteesta. Runsas metsäkauris- ja valkohäntäpeurakanta tarjoavat susille runsaan ravintolähteen, mikä voi osaltaan selittää vähemmän aggressiivista suhtautumista koiriin. Toki myös metsästyskäytännöt alueella ovat joutuneet sopeutumaan nykyiseen susitilanteeseen.

Myös Oulun ja Pohjois-Savon alueilla koiravahingot kasvoivat, kun taas Pohjois-Karjalassa vahinkojen määrä pysyi ennallaan. Kainuun alueella koiravahinkojen määrä jopa hieman laski.

Niin suden kuin muidenkin suurpetojen aiheuttamien kotieläin- ja porovahinkojen ajallista ja alueellista sijoittumista voi tarkastella julkisesta riistavahingot.fi -palvelusta osoitteessa https://riistavahingot.fi/.

Vahingon sattuessa

Ota viipymättä yhteyttä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka järjestää maastotarkastuksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastukseen on oikeutettu osallistumaan myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja, joka voi antaa asiantuntijana näkemyksensä vahingon aiheuttajasta.