Riistan lihan myynti helpottuu

Uudessa asetuksessa myytäväksi toimitettavan lihan enimmäismääriä on nostettu.

Teksti Christoffer WallgrenKuvat Mirja Rantala ja Tommy Arfman
Julkaistu11.5.2023

Edellisellä metsästyskaudella (2022–2023) valkohäntäpeuroja saatiin saaliiksi 67 152 kappaletta ja metsäkauriita 18 583 kappaletta.

Suurista saalismääristä huolimatta riistan lihan ostaminen ja sen saaminen kauppoihin on ollut vaikeaa. Nyt tilanne helpottuu, kun maa- ja metsätalousministeriön uusi asetus astui voimaan 1.5.2023. Uudessa asetuksessa myytäväksi toimitettavan lihan enimmäismääriä on nostettu.

Riistan myyminen ruhona

Jos metsästäjä tai metsästysseura toimittaa, myy tai luovuttaa riistan nylkemättömänä (karvapeite päällä) tai kynimättömänä (höyhenpeite päällä), eli niin sanottuna ”alkutuotannon tuotteena”, ei vaadita elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitusta eikä lihantarkastusta.

Metsästäjä tai metsästysseura saa luovuttaa suoraan kuluttajalle tai vähittäiskauppaan (kauppa, ravintola) luonnonvaraista riistaa nylkemättömänä ja kynimättömänä enintään:

 • 1 000 jänistä tai kania
 • 3 000 lintua
 • 10 hirveä
 • 50 metsäkaurista
 • 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä 

Metsästäjä tai metsästysseura saa luovuttaa suoraan kuluttajalle myös pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa leikattuna, pakattuna tai pakastettuna.

Trikiinialttiiden eläinten, kuten karhun ja villisian, lihaa saa luovuttaa kuluttajalle vasta negatiivisen trikiinitutkimustuloksen jälkeen.

Jos riistan lihaa myydään nyljettynä tai leikattuna, vaaditaan rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Nylkemättömän ruhon myymisessä sitä ei vaadita.
Jos riistan lihaa myydään nyljettynä tai leikattuna, vaaditaan rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Nylkemättömän ruhon myymisessä sitä ei vaadita.

Leikattu, pakattu tai muutoin käsitelty liha

Riistan lihan leikkaaminen, pakkaaminen, jäähdyttäminen ja pakastaminen myyntiä varten on sallittua, kunhan lahtivaja tai riistankäsittelyhuone täyttää minimivaatimukset ja toiminnasta on tehty rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (ns. rekisteröity elintarviketoiminta). Toiminta ei vaadi lihantarkastusta.

Tällöin vähittäiskauppaan (eli kauppa tai ravintola), saa toimittaa luonnonvaraisen riistan lihaa seuraavat vuotuiset enimmäismäärät:

Yksittäistä metsästäjää kohden:

 • 1 000 jänistä tai kania
 • 3 000 lintua
 • 10 hirveä
 • 50 metsäkaurista
 • 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä (esim. kuusipeuraa)

Metsästysseuraa kohden:

 • 1 000 jänistä tai kania
 • 3 000 lintua
 • 10 hirveä
 • 100 metsäkaurista
 • 150 valkohäntäpeuraa
 • 30 muuta hirvieläintä (esim. kuusipeuraa)

Riistan lihan jatkojalostus

Jalosteet, kuten jauheliha tai makkara, vaativat omat lupansa ja asettavat erilliset, suuremmat vaatimukset lihankäsittelyhuoneelle.

Lisätietoa riistan lihan myymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ”Riistan lihan elintarvikehygienia” ( 318/2021, muutokset 880/2022 ja 746/2023)
Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutos 746/2023 (mmm.fi)

Ruokaviraston ohje. Tietoa luonnonvaraisen riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta myyntiin (Ruokavirasto.fi)

Riistan lihan myynnin opas (riista.fi)

Christoffer Wallgren, Suomen riistakeskus, erikoissuunnittelija,  Hyvinvointia hirvieläimistä
029 431 21 31 tai christoffer.wallgren@riista.fi