Riistan elinympäristöt mukana Sitra Labissa

Sitra haki tulevaisuuslaboratorioon tiimejä, jotka tarttuvat kaupungistumisen haasteisiin luontopohjaisten ratkaisujen avulla. Mukaan valittiin yhdeksän tiimiä, joista yksi keskittyy riistan elinympäristöihin.

Julkaistu25.2.2020

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen trendi luo haasteita ja toisaalta luo mahdollisuuksia niin kasvaville kaupungeille kuin maaseudulle. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin kaupungistumisen aiheuttamiin hyvinvoinnillisiin, kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Metsäluonnon vuoksi -tiimi etsii ratkaisuja metsänkäsittelyn haasteisiin. Suomen 600 000 metsänomistajasta yhä useampi asuu kaukana metsästään ja yhä harvempi heistä on perehtynyt metsänhoitoon. Metsänomistajille tarjotaan yksipuolisia metsänhoidon palveluita, joka voi johtaa metsäkanalintujen elinympäristöjen ja talousmetsien monimuotoisuuden vaarantumiseen.

Metsäluonnon vuoksi -tiimin muodostavat Marko Svensberg, Janne Miettinen ja Mirja Rantala Suomen riistakeskuksesta ja Piia Ikonen Itä-Suomen yliopistosta.

Sitra Lab koulutusohjelma on kahdeksan kuukauden mittainen käytännönläheinen oppimisprosessi, jossa etsitään uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia.

Lisää tietoa Sitra Labista.