Riistametsänhoitokoulutukselle kysyntää opettajien keskuudessa

Metsäopetusta tarjoavilta oppilaitoksilta kysyttiin keväällä 2020 riistametsänhoidon opetuksesta ja opetusmateriaaleista. Vastanneilta tiedusteltiin lisäksi kiinnostusta osallistua riistametsänhoidon koulutukseen.

Kuva Juha Kuittinen
Julkaistu2.4.2020

Valtaosalle vastanneista riistametsänhoito oli menetelmänä tuttu, ja vastanneista lähes 70 prosentin työhön kuului aiheen opetusta. Tästä joukosta hieman alle puolet ilmoitti opetuksen muodostuvan varsinaisesta riistametsänhoito-kurssista ja reilu puolet vastanneista kertoi aiheen läpikäynnin sisältyvän muuhun opetukseen. Mainittavaa on, että yli 90 prosenttia vastaajista kertoi aiheen opetuksen sisältävän käytännön harjoittelua tai maasto-opetusta.

Riistametsänhoitokoulutuksesta kiinnostuneita oli vastanneista lähes 80 prosenttia, ja enemmistölle mieluisin koulutusmuoto oli luennon ja maasto-opetuksen yhdistelmä.

Aineisto kerättiin pienimuotoisella kyselyllä, joka lähetettiin yhteensä 29 oppilaitokseen. Kyselyyn vastasi joukko oppilaitosten henkilökuntaa, ja muutamista oppilaitoksista saatiin myös useampia vastauksia. Muutama vastanneista ei ilmoittanut edustamaansa oppilaitosta, mutta ilmoittaneiden perusteella oli edustettuna 13 oppilaitosta. Näin ollen lähes puolet (44.8 %) tavoitelluista oppilaitoksista otti osaa kyselyyn.