Toukokuussa kylvetty ala vihertää mukavasti heinäkuussa. Vedennostoa odotellaan vielä hetki.

Onnistuneet kylvöt kosteikolla

SOTKA-kosteikkohankkeessa kunnostetaan kosteikkoja. Tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta. Hankkeessa on ensimmäisen toimintavuoden aikana perustettu 13 kosteikkoa ja lisää on tulossa. Yksi toteutuneista kosteikoista on Ähtärissä sijaitseva Mustasuo.

Kuva: Pasi Raittinen
Julkaistu16.7.2021

Mustasuon kosteikko perustettiin entiselle turvetuotantoalueelle. Alue on nykyään yksityisessä omistuksessa ja maanomistajat ovat innostuneita kosteikkotyöstä. Kosteikon rakentamiseen käytettiin runsaasti talkootunteja.

Kosteikon rakennustyöt toteutettiin joulukuussa 2020. Parannuksia muun muassa putkituksiin tehtiin keväällä 2021. Patopenkereet ja riistapellot päästiin kylvämään toukokuussa 2021. Kylvöt onnistuivat hyvin ja heinäkuussa penkereet vihertävät jo mukavasti. Kylvöseoksena tässä kohteessa kokeiltiin seosta, joka sisälsi mm. ruokohelpeä, ruokonataa, timoteita, niittynurmikkaa, nurminataa, apilaa ja kukkaniittyseosta.

Maanomistajat kylvivät lähes koko kosteikkoalueen käsin toukokuussa. Kuva: Elina Sorvali.

Varsinainen vedennosto alueelle tehdään myöhemmin, kun kosteikon pohja ja penkereet ovat kasvittuneet. Pohjan kasvillisuus ylläpitää hyönteiseliöstöä, joka on vesilinnuille tärkeä luonnollinen ravinnonlähde. Kasvillisuus myös sitoo valuma-alueen ravinteita ja estää eroosiota.

Noin viiden hehtaarin kosteikkopinta-alaan kuuluu alueella olevat riistapellot, joihin vesi ei pääsääntöisesti nouse.

Kohteeseen on perustettu uudet lintulaskentapisteet ja aloitettu aktiivinen pienpetopyynti. Lintulaskennat ovat osa SOTKA-kosteikoilla tapahtuvaa toimenpiteiden seurantaa. Pienpetopyyntisaaliit ja mahdolliset metsästettävät vesilinnut merkitään Oma riistaan.

Mustasuon maanomistajat osallistuvat myös SOTKA-kosteikkotiimin kehittämään kosteikon hoitolomake-pilotointiin. Lomakkeen tarkoitus on helpottaa kohteen hoidosta pidettävää päiväkirjaa. SOTKA-kosteikkojen maanomistajat sitoutuvat huoltamaan kosteikkoja 10 vuoden ajan ja pitämään tältä ajalta kirjaa tehdyistä toimenpiteistä.