Maailman kosteikkopäivä muistuttaa kosteikkojen tärkeydestä

Kosteikkojen suojeluun tähtäävän Ramsar-sopimuksen allekirjoittamisesta tulee 2. helmikuuta kuluneeksi 50 vuotta, minkä kunniaksi vietetään maailman kosteikkopäivää. Suomessa kosteikot on nostettu elinympäristötyön keskiöön. Suomen riistakeskuksen hanke SOTKA-kosteikot kunnostaa kosteikkoja taantuvien riistasorsien hyväksi ympäri Suomen.

kuva Mikko Alhainen
Julkaistu1.2.2021

Kansainvälisesti vietettävän kosteikkopäivän (World Wetlands day) tämän vuoden teemana on kosteikkojen merkitys puhtaan, makean veden saannille. Kosteikot edistävät vesi- ja tulvasuojelua, toimivat virkistysalueina ja ennen kaikkea luonnon monimuotoisuudelle tärkeinä kohteina. Erityisesti vesilinnuille kosteikot ovat tärkeitä pesimä- ja poikueajan elinympäristöjä ja syys- ja kevätmuuttojen levähdysalueita.

Suomella on tärkeä rooli kosteikkoluonnon turvaamisessa, sillä merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii Suomessa. Kosteikkojen matala vesi ja kasvillisuus tarjoavat viihtyisän elinympäristön vesiselkärangattomille, jotka puolestaan ovat tärkeä proteiininlähde kasvaville sorsien poikasille.

Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. Suomessa kosteikkoja on aikojen saatossa kuivatettu, joten niiden kunnostus ja perustaminen ovat aktiivisia toimia kosteikkoluonnon palauttamiseksi. SOTKA-kosteikot -hankkeessa on kunnostettu kahdeksan kosteikkoa, ja kesän aikana kunnostetaan ainakin 20 kohdetta.

Tavoitteena on kunnostaa vähintään 40 kosteikkoa ja näin vahvistaa taantuneita sorsakantoja. Toiminta perustuu täysin maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ja kosteikoilla sitoudutaan vastuulliseen vesilinnustukseen ja kohteiden jatkuvaan hoitoon.

Ramsar – kansainvälistä kosteikkojen suojelua

Iranin Ramsarissa vuonna 1971 solmitun Ramsar-sopimuksen tavoitteena on suojella arvokkaita kosteikkoja ja edistää niiden kestävää käyttöä. Suomi ja yli 150 muuta maata ovat vahvistaneet sopimuksen. Suomella on 49 Ramsar-aluetta, jotka edustavat niin soita ja lintujärviä kuin merenlahtia ja saaristoalueita. Esimerkiksi tunnetut lintukohteet Torronsuo, Vanhankaupunginlahti, Liminganlahti ja Valassaaret-Björkögrund ovat Ramsar-alueita.