Lähes kaikki nimikkohanhet saapuneet Suomeen

Julkaistu20.3.2020

Lehtemme seuraamat GPS-merkityt merihanhet Hila, Uolio, Kuuminainen ja Pukholma ovat lentäneet takaisin Suomeen. Rahja-hanhi on joukon viimeinen, sillä sen havaittiin viihtyvän vielä Uppsalan lähettyvillä. Pukholma saapui Suomeen jo aivan maaliskuun alussa. Rahja oli ainoa nimikkohanhista, joka lensi niin sanottua läntistä muuttoreittiä Länsi-Eurooppaan muiden valitessa keskisen muuttoreitin Unkariin.

Pesimäalueille ehtineiden lintujen tietoja ei enää toistaiseksi päivitetä pesimärauhan takaamiseksi.