Kansalaisaloite valkoposkihanhen metsästyksen sallimisesta

Oikeusministeriön ylläpitämään kansalaisaloite.fi -palveluun on 8.5.2020 tehty ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä.

Julkaistu15.5.2020

Aloitteen tavoitteena ovat ”tarvittavat lakimuutokset, jotta valkoposkihanhen rajoitettu metsästys voidaan ottaa osaksi hanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien haittojen torjuntaa”.

Aloite on kerännyt jo yli 8000 kannattajaa. Keräys on käynnissä 8.11.2020 saakka.