Vieraspetoryhmät tehostavat pyyntiä Manner-Suomessa

SOTKA-vieraspetohankkeessa kehitetään keinoja supikoira- ja minkkikantojen tehokkaaseen pienentämiseen. Tavoitteena on luoda konsepti, jolla vieraspetokantoja pystytään alentamaan Manner-Suomen laajoilta pyyntialueilta.

TekstiKari KarhulaKuva Hannu Rämä /Vastavalo
Julkaistu4.12.2020

SOTKA-vieraspetohankkeen toimintaa mantereella kehitetään Nokian seudun, Lahden seudun ja Hämeenkyrön-Viljakkalan riistanhoitoyhdistysten alueilla. Kehitettävä malli on myöhemmin tarkoitus yleistää valtakunnalliseksi.

Vieraspetoryhmät toiminnan selkärankana

Hankkeen toiminta perustuu vieraspetoryhmiin, jotka toteuttavat käytännön vieraspetopoiston eli pyynnin. Jokaisen hankkeeseen osallistuvan riistanhoitoyhdistyksen alueella on yksi noin 10 hengen vieraspetoryhmä.

Vieraspetoryhmät on koostettu ammattimaisista pienpetopyytäjistä, joilla on pyyntiin vaadittavaa erikoisosaamista. Ryhmät toteuttavat pyynnin ja raportoinnin yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Jokaiselle ryhmälle on nimetty johtaja, joka koordinoi ryhmänsä toimintaa.

Pyyntiä arvokkaille linnustoalueille

Pyyntiä kohdennetaan arvokkaille linnustoalueille ja alueille, joissa pyyntipaine on ollut alhainen.  Vieraspetoja pyydetään erityisesti linnustoalueiden välittömästä läheisyydestä, sekä ’’suojavyöhykkeeltä’’ noin kahden kilometrin säteeltä lintuvesien ympäriltä. Suojavyöhykkeen tarkoituksena on pitää vieraspedot pois vesirajasta, joissa linnut pesivät, ja täten ehkäistä vieraspetojen aiheuttamia elinympäristöongelmia.

 

Toiminta perustuu yhteistyöhön

Sujuvan yhteistyön opettelu Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja vieraspetoryhmien kesken on ollut yksi hankkeen keskeisiä tavoitteista.

Riistanhoitoyhdistyksillä on ollut merkittävä rooli vieraspetoryhmien ’’ylityssopimusten’’ tekemisessä, sekä vieraspetoryhmien muodostamisessa. Ylityssopimuksilla mahdollistetaan vieraspetoryhmän pyyntitoiminta yli alueen metsästysseurojen rajojen.

Pilottialueiden ylityssopimusten tekeminen on onnistunut pääosin ongelmitta. Odotetusti riistanhoitoyhdistysten rooli on keskeinen sopimusten solmimisessa.

 

Ensimmäisen syksyn kokemuksia

Hankkeen vieraspetopyynnit käynnistettiin elokuussa 2020. Vieraspetoryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja kymmeniä minkkejä ja satoja supikoiria on jo saatu saaliiksi.

Hyvästä startista huolimatta pyyntiteho on vasta saavuttamassa huippuaan. Erityisesti uudet pyyntilaitteet ja petopoistokohteet vaativat oman hajustumisensa ja opettelunsa ennen kuin pyynti saavuttaa parhaan tehonsa.

Hankkeen vieraspetoryhmiin perustuva toimintamalli vaikuttaa toimivalta ja kustannustehokkaalta. Toiminnan tehokkuuden edellytys on tehokas koordinaatio sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö.

SOTKA-vieraspetohanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa SOTKA-hankekokonaisuutta. Hanketta koordinoi Suomen riistakeskus.

Kari Karhula suunnittelija, Suomen riistakeskus