Turvallisuus vesilinnustuksessa

Vesilinnustuskauden aloitus saa liikkeelle paljon metsästäjiä samojen vesistöjen äärelle. Kauden aloituksen suosio korostaa ampumaturvallisuuden tärkeyttä.

TekstiMarko Mikkola ja Henri MutanenKuva Hannu Huttu
Julkaistu27.9.2021

Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto pyrkivät lisäämään metsästäjien tietoisuutta turvallisuusasioista. Kuluneen metsästyskauden kynnyksellä järjestettiin 18.8. iltana yhteistyössä Kohti sujuvaa sorsastusta -tietoisku valtakunnallisena webinaarina, jossa kerrattiin tärkeitä turvallisuusnäkökohtia.

Webinaarissa käytiin läpi turvallisuusasioita, erilaisia haulimateriaaleja ja niiden käyttöä, alkavaa kautta koskevia säädösmuutoksia ja kestävää metsästystä. Lisäksi esiteltiin Riistainfo-verkkosivuilta löytyvän Vastuullisen vesilinnustajan koulutuskokonaisuus. Tilaisuudessa kerrattiin erityisesti vesilinnustuksen vaaranpaikkoja, jotka ovat vältettävissä yksinkertaisilla muistisäännöillä.

Etenkin uudelle metsästäjälle vesilinnustus on yksi tavanomaisimmista metsästysmuodoista. Metsästys- ja ampumaturvallisuus ovat asioita, joihin kiinnitetään erityistä huomiota metsästäjätutkintoon valmentavassa koulutuksessa ja Metsästäjän oppaassa.

Käytännössä turvallista aseenkäsittelyä on mahdollista harjoitella uusille metsästäjille suunnatuissa Suomen Metsästäjäliiton metsästysammunnan ABC-koulutuksissa. Myös osa riistanhoitoyhdistyksistä järjestää ase- ja ampumakoulutusta ampumaradalla metsästäjätutkintoon valmentavien koulutusten yhteydessä.

Metsästyksen turvallisuusasiat ja eettinen metsästys ovat kiinteä osa kaikkea Suomen riistakeskuksen koulutustoimintaa ja viestintää. Turvallisuudesta muistutetaan toistuvasti koulutusmateriaalien lisäksi sosiaalisessa mediassa ja Metsästäjä-lehdessä.

Lisää samasta aiheesta