Mittava panostus metsästysseurojen tukemiseen

Suomen riistakeskus on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on tukea metsästäjien ja metsästysseurojen paikallista toimintaa hirvieläinkantojen hoidossa. Hankkeeseen palkattiin kolmen vuoden määräajaksi yhdeksän suunnittelijaa riistakeskusalueille. Heidän tehtävänsä on tukea sitä metsästäjien talkootyötä, joka on välttämätöntä suomalaisen metsästyksen kestävyydelle. Paikallisten toimijoiden tukeminen on jäänyt meiltä liian vähälle viime vuosina, kun riistakeskus on saanut kosolti uusia tehtäviä riistahallinnon uudistuksen myötä.
TekstiJarkko NurmiKuva Toni Mikkonen/Vastavalo
Julkaistu2.4.2019

Päätavoitteena on tukea riistanhoitoyhdistysten, hirvitalousalueiden ja metsästysseurojen yhteistoimintaa ja kehittää uusia menetelmiä hirvieläinten ja suurpetokantojen hoidon alueellisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Tärkeää on ennaltaehkäistä riistavahinkoja ja kehittää paikallista sidosryhmäyhteistyötä. Haluamme lisäksi varmistaa, että Oma riista -palvelun valtava riistatiedon keräämisen potentiaali saadaan tehokäyttöön riistahallinnossa, -tutkimuksessa ja seurojen omassa päätöksenteossa. 

Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hankkeelle on saatu maa- ja metsätalousministeriön myöntämä 2,6 miljoonan euron rahoitus hirvieläinten pyyntilupamaksuvaroista. Työ alkoi maaliskuun puolivälissä. Riistakeskuksessa on noin 60 vakituista työntekijää, joten ”työmuurahaisten” lisäys kentälle on tuntuva.

Hirvitalousaluesuunnittelijoiden työpanos ohjataan kenttätyöhön ja he jalkautuvat metsästysseurojen käyttöön. Ei opettajina, vaan tarjoamaan riistahallinnon palveluita. Parhaista käytännöistä ja pelisäännöistä pidetään kiinni, mutta tarkoitus on päästä dialogiin ja tarjota vanhoja kunnon tupa- ja keskusteluiltoja paikallisesti.  Tavoitteena on vuorovaikutus ja entisestään lisääntyvä yhteistyö.

Suurpetoihin ja hirvieläimiin liittyvät haasteet ovat paikoin lisänneet ristiriitoja hallinnon ja kentän välille. Tämä on ymmärrettävää, sillä helppoja ratkaisuja monimutkaisiin kysymyksiin on harvoin tarjolla. Jos sellaisia joku tarjoaa, ne saattavat tarkemmin ja laajemmin tarkasteltuna osoittautua toimimattomiksi. Riistakeskus haluaa osoittaa, kuinka arvokasta metsästäjien ja metsästysseurojen yhteistoiminta sille on.  

Monin paikoin palvelut karkaavat kauemmas. Haluamme poiketa valtavirrasta ja kurottaa takaisin juurillemme, sillä siellä on suomalaisen riistatalouden tärkein voimavara. Vuosien kuluessa on luotu yhteistoimintaverkosto, jota ei saa päästää kuihtumaan. Riista ja luonto tarvitsevat teitä riistakolmio- ja vesilintulaskijat, hirvihavaintokortin täyttäjät, vieraspetojen pyytäjät ja riistapeltojen tekijät.

Luodaan entistä tiukempi yhteys, puolustetaan riistalajien asemaa osana suomalaisen luonnon rikkautta ja luodaan uusia, parempia käytäntöjä riistanhoitoon ja metsästykseen.

Riistan vuoksi!

Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus