Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun

SOTKA-hankkeella nostetaan sorsakantoja surkeudesta kunnostamalla kosteikkoja. Työkaluina ovat elinympäristöjen elvyttäminen, vieraspetojen vähentäminen ja maltillinen metsästys. Metsästäjien ja maanomistajien luonnonhoitotyö saa ansaitsemaansa arvostusta. Nyt kunnostetaan kosteikkoja – riistan vuoksi.

TekstiMikko AlhainenKuva Jaakko Vähämäki/ Vastavalo
Julkaistu28.4.2020

Vesilinnut ovat kosteikkoluonnon hyvinvoinnin indikaattoreita. Kun kosteikolla pesivä monilajinen vesilintuyhteisö saa poikueet siivilleen, ovat perusasiat kunnossa ja paikallinen luonnon monimuotoisuus kukoistaa. Vesilintuelinympäristöjen kunnostukset vaikuttavat positiivisesti myös vesiensuojeluun ja virtaamahallintaan.

Suurin osa riistavesilinnuista pesii suojelualueiden ulkopuolella. Metsästettävien vesilintujen ja niiden kestävän käytön tulevaisuus ratkaistaan arkiluonnon kosteikoiden määrällä ja laadulla.

 

Haussa hyviä kunnostettavia kohteita

SOTKA-kosteikkojen tavoitteena on auttaa maanomistajia, metsästysseuroja, vesiensuojelu- ja lintuyhdistyksiä kunnostamaan hyviä vesilintujen poikue-elinympäristöjä. Kunnostusmenetelminä ovat patoaminen ja vedenpinnan nosto, niitto, raivaus, laidunnus, sekä vedenpinnan säätely. Tarkoitus on kunnostaa vähintään 400 hehtaaria seuraavan kolmen vuoden aikana. Toimintamalliin ja pelisääntöihin voi tutustua www.kosteikko.fi -sivuilla, jonka kautta voi myös jättää oman kohde-esityksensä.

Hankkeen kosteikoilla tulee sitoutua kohteen hoitoon, pienpetopyyntiin ja kestävään metsästykseen. Kaikkien alueen omistajien sekä muiden paikallisten toimijoiden yksimielinen tuki on edellytys hankkeeseen mukaan pääsemiselle.

Mikko Alhainen, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus