Ulf-Erik Widd odottaa mielenkiinnolla, miten menetelmät toimivat hänen taimikossaan.

Aktiivisia toimia hirvivahinkojen estämiseksi

Rannikkoalueilla on runsaasti hirvieläimiä, ja vaikka metsästettäisiin hyvinkin intensiivisesti, vahinkoa aiheuttavien hirvieläinten määrä on runsas metsästyksen jälkeenkin. Kiinnostus hirvivahinkoja vähentäviä aktiivisia menetelmiä kohtaan onkin kasvanut.

Teksti ja kuvat Jaakko Hautanen

Julkaistu6.5.2021

Ulf-Erik Widd, innokas metsästäjä ja aktiivinen Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistyksen jäsen, on myös maa- ja metsätaloutta harjoittava maanomistaja. Häntä on alkanut kiinnostaa hirvivahinkojen ehkäisy omissa metsissä.

– Kokeilen nyt keltaista hirvinauhaa ja Trico-hirvikarkotetta ensimmäistä kertaa. On mielenkiintoista nähdä, miten ne toimivat, hän sanoo.

Karkotekäsittelyn teki hänen poikansa Casper Widd. Ulf-Erik päätti ruiskuttaa Tricoa uusille taimille. Kun ruiskutus aloitetaan heti istutuksen jälkeen, käsittelyä on jatkettava useita vuosia, mutta karkote suojaa taimia välittömästi myös pienemmiltä hirvieläimiltä. Casperin mukaan Tricoa oli helppo ruiskuttaa taimien ollessa pienempiä, mutta osaa pikkutaimista oli vaikeampi löytää käsittelyhetkellä.

Casper Widd käsittelee männyn taimia Tricon hirvikarkotteella.

Ulf-Erik istuttaa yleensä suositusta enemmän taimia, noin 3 000 per hehtaari. Näin jäljelle jää varataimia, jos vahinkoja ilmenisi. Samasta syystä hän istuttaa myös kuusia sekametsikön kasvattamiseksi, jos vain kasvillisuustyyppi sen sallii.

Keltaista nauhaa on käytetty mäntyistutusten ympärillä, jotta hirvet eivät uskaltaisi mennä syömään taimia. Hirvinauhaa on myös käytetty liikenneonnettomuuksien estämiseksi sellaisten teiden varsilla, joilta puuttuu hirviaita. Ulf-Erikin metsässä keltaisen nauhan tarkoituksena on pitää hirvet poissa taimikosta, mutta myös vilkkaasti liikennöidyltä valtatie 8:lta, joka kulkee metsälohkon vieressä. Valtatie 8:lla sattuu suurin osa Rannikko-Pohjanmaan hirvionnettomuuksista, varsinkin Vaasan pohjoispuolisella osuudella. Keltaisen nauhan on huomattu pitävän hirvet poissa taimikoista, mutta hirvet voivat myös juosta nauhan läpi. Sen vuoksi nauhan kuntoa on tarkkailtava ja korjailtava tarvittaessa.

Trico-hirvikarkotteen kysyntä on ollut suurta Rannikko-Pohjanmaan riistakeskuksen alueella viime vuosina. Myös keltaista nauhaa on kyselty yhä enemmän. Yhteensä alueen riistanhoitoyhdistykset välittivät Trico-karkotetta suojaamaan yli 150 hehtaaria taimikkoja vuonna 2020. Keltaista nauhaa on jaettu Rannikko-Pohjanmaalla vuosittain noin 70 kilometriä viime vuosina. Riistanhoitoyhdistykset ovat ottaneet aktiivisen roolin materiaalin jakamisessa vaurioiden ehkäisemiseksi ja saaneet siitä hyvää palautetta.

Riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurojen jäsenet sekä paikalliset metsästäjät jakavat myös tietoa metsänomistajille mahdollisista vahinkokohteista. He liikkuvat luonnossa ja tietävät, mitä metsissä tapahtuu.

Anders Råstedt Metsänhoitoyhdistys Österbottenista ja Ulf-Erik Widd tarkastavat, miten taimet ovat lähteneet kasvuun. Maasta on noussut sekä mäntyjä että kuusia.

Tuloksiin yhteistyöllä

Metsänhoitoyhdistys Österbottenin eteläisen Uudenkaarlepyyn alueen metsäneuvoja Anders Råstedtin mielestä aktiiviset menetelmät ovat hyvä lisä hirvivaurioiden ehkäisemisessä, kun niihin saa tukeakin. Toimet vaativat kuitenkin, että joku ne myös tekee. Jotkut metsänomistajat ovat kyselleet hirvikarkotteista ja keltaisesta nauhasta, ja Anders on pyytänyt heitä ottamaan yhteyttä riistanhoitoyhdistykseen.

Hän oli tarkastamassa Ulf-Erikin istutuksia, ja ne olivat lähteneet hyvään kasvuun. Yhteistyö metsästäjien ja metsänomistajien välillä on hänen mielestään hyvä asia. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ja hyvistä suhteista.

Metsänhoitoyhdistys Österbotten on kantanut oman kortensa kekoon ja jakaa ”hirvenmetsästys käynnissä” -kuitunauhaa, jolla voi merkitä suunnan passipaikalle. Näin metsästysvaroitukset eivät sekoitu raja- ja metsänhoitomerkintöihin.

Ulf-Erik huomasi metsässä hirven jälkiä jo istutuksen yhteydessä, joten on hyvä, että Trico-karkotetta ruiskutettiin ja keltaista nauhaa vedettiin ennen talvea. Keväällä voi sitten tarkastaa, mitä taimikossa on tapahtunut, korjailla tarvittaessa nauhaa ja suunnitella uutta käsittelyä.

 

Hirvinauhaa ja Trico-karkotetta voi tiedustella paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä. Löydät yhteystiedot osoitteesta: riista.fi/yhteystietohaku