SRVA:n ja poliisin toiminta taajamassa

Taajamiin eksyneiden hirvieläinten toistuvat kohtaamiset aiheuttavat poliisille ja suurriistavirka-avulle (SRVA) päänvaivaa erityisesti suurissa kaupungeissa. Koulutus- ja kehityshankkeessa pohdittiin keinoja syventää yhteistyötä, jonka sujuvuus on edellytys tehtävien turvalliselle suorittamiselle.

Teksti Mikko Jokinen kuva Juho Miilunpalo

Julkaistu12.5.2021

-Hirvieläinkonflikteja tapahtuu poliisilaitosalueemme taajamissa vuosittain. On tärkeää, että henkilöstömme on asiantuntevaa ja yhteistyö tilanteissa SRVA:n kanssa mahdollisimman hyvää. Tämä edesauttaa tehtävien onnistumista, toteaa komisario Reijo Pennanen.

SRVA:n ja poliisin toiminnan kehittäminen taajamahirvieläintehtävissä -hankkeessa luotiin koulutusmateriaaleja ja toimintamalleja turvallisen toiminnan tueksi.

Alkukartoituksessa tutustuttiin aiempiin SRVA-taajamatapahtumiin sekä selvitettiin eri alueiden SRVA:n ja poliisin taajamatehtävien toimintamalleja. Kartoitukseen valittiin kaupunkeja ympäri Suomea: Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Mikkeli, Savonlinna ja Rauma. Poliisin tarpeita selvitettiin muun muassa Lounais-Suomen poliisin kentällä työskenteleville henkilöille suunnatulla kysymyssarjalla.

Uutta koulutusmateriaalia

Selvitysten pohjalta valmistui viisi koulutuspakettia, joissa käydään läpi muun muassa tehtävien hallintaa, organisointia ja johtosuhteita. Koulutusmateriaalit palvelevat myös taajama-alueen ulkopuolisissa tilanteissa, sekä soveltuvin osin suurpetotilanteissa. Koulutuspakettien lisäksi toteutettiin interaktiivinen anatomiahirvi, SRVA:n esittelyvideo ja maalitauluja.

Tavoitteena oli kouluttaa hankkeessa mukana olleiden riistanhoitoyhdistysten SRVA-toimijoita, sekä Lounais-Suomen poliisilaitosalueen Turun, Porin ja Rauman poliisin kenttäpartioita ja päällystöä, mutta covid-19-pandemian vuoksi koulutuksia ei pystytty järjestämään.

Jatkoa suunnitteilla

Visiona on, että jatkossa riistanhoitoyhdistysten kouluttajat kouluttaisivat SRVA-toimijat.

– Toimintamallilla turvataan, että riistanhoitoyhdistykset kouluttavat omia SRVA-toimijoitaan alueellisesti tärkeisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tavoitteena on tarjota koulutusmateriaalit riistanhoitoyhdistysten kouluttajien käyttöön ja tukea riistanhoitoyhdistysten kouluttajatehtävää opastamalla ja kouluttamalla, riistasuunnittelija Reima Laaja kertoo.

– Koulutusmateriaalia tarjotaan myös poliisin käyttöön ja tuetaan poliisin omille toimijoilleen järjestämää koulutusta, hän lisää.

Metsästäjien ja poliisin yhteistyötä

Hanke toteutettiin Suomen riistakeskuksen, Lounais-Suomen poliisilaitoksen, sekä Porin, Turun seudun ja Lounais-Satakunnan riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä vuonna 2020. Hanke toteutti osaltaan hallitusohjelman kohtaa SRVA-toiminnan edellytysten turvaamisesta ja se rahoitettiin Suomen riistakeskukselle myönnetyllä maa- ja metsätalousministeriön avustuksella. Käytännön työ hankittiin ostopalveluna Porin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Mikko Jokiselta.

Hirvieläin taajamassa

Keväisin ja alkukesästä uutisoidaan taajamiin eksyneistä hirvieläimistä. Usein kyseessä on nuori yksilö, jonka väärät reittivalinnat saattavat ohjata jopa kaupunkien keskustoihin.

Kokemattomuuden lisäksi muutokset ympäristössä, kuten uudisrakentaminen, suuret tietyömaat, riista-aidat tai suurpetotilanne saattavat aiheuttaa muutoksia eläinten kulkureitteihin. Yön hämärissä kaupunkiympäristöön päätynyt hirvieläin saattaa saada aamulla shokkiherätyksen ihmisten ryhtyessä arjen askareisiin.

Eläimen liikehdintä voi taajaman ärsykkeistä johtuen nopeasti muuttua pelokkaaksi ja vauhkoksi pakenemiseksi. Mikäli nopeaa reittiä pois tilanteesta ei ole, voi eläin pyrkiä piiloon. Joskus vaatimatonkin pusikko riittää rauhoittamaan tilanteen, eläin asettuu aloilleen ja lähtee liikkeelle vasta ympäristön hiljennyttyä.

Lähtökohtaisesti taajamaan eksynyt hirvieläin yritetään ohjata takaisin luontaiseen ympäristöönsä. Tavoite saattaa kuitenkin nopeasti muuttua, mikäli yleinen turvallisuus vaarantuu tai eläin loukkaantuu. Tehtävää taajama-alueilla suorittamaan lähtee yleensä poliisi avustajanaan suurriistavirka-apu.

Kesällä 2020 metsäkauris juoksi ympäri Helsingin keskustaa aiheuttaen vaaratilanteita liikenteessä ja junaradalla. Kauris päätyi lopulta Töölönlahden rannalle, jossa poliisi lopetti sen. Veteen hakeutumiselle saattoi olla syynsä. Asfalttipinta on liukas sorkkien alla ja kuluttaa kynsiä nopeasti.

– Jälkeenpäin huomasimme, että kauriin sorkat olivat matkan aikana menneet vereslihalle, Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Paula Laukkanen muistelee.

Onneksi usein tilanteet päättyvät ilman dramatiikkaa yhtä nopeasti kuin ovat alkaneetkin, ja pikaisen kaupunkikierroksen kokenut hirvieläin jatkaa elämäänsä vammoitta yhtä kokemusta rikkaampana.

SRVA on

riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä.

Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

 

Katso video SRVA-toiminnasta peurakolarissa: