MMM avasi riistanhoitoyhdistyksille suunnatun hankehaun

Erityisavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeviin ja riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta edistäviin hankkeisiin.

Julkaistu13.2.2024

Ammattimaisen toiminnanohjauksen tuen tavoitteena on kehittää toiminnanohjaajan tehtävää ammattimaisempaan suuntaan ja sitä kautta suunnata resursseja riistanhoitoyhdistyksen toiminnan tai useamman riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Myös riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyviä hankkeita tuetaan edelleen.

Hakuaika on 12.2.2024 – 31.12.2024. Haku on jatkuva ja päätöksiä avustuksista voidaan tehdä hakuajan aikana.

Hankkeet voivat olla kestoltaan alle vuodesta vuoteen tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö voi sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään 2-vuotisia.

Hakuilmoitus ja -ohje, erityisavustusten vakioehdot ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta (mmm.fi).