Nuorten toimitus

Ruokintakielto – puolesta vai vastaan?

Ravintohoukuttimen käytön kieltäminen vesilintujen metsästyksessä puhuttaa nyt monia. Se herättää pohtimaan omaa suhdetta ruokintaan, vaikka sorsastaisi vain satunnaisesti.

Teksti Karlo Ruotsalainen   Kuvat Karlo Ruotsalainen ja Jouni Sarvi

Julkaistu12.7.2021

Vesilintujen metsästys ruokinnalta mielletään usein helpoksi metsästysmuodoksi: voi vain istua jyväkasan vieressä ja ampua paikalle saapuvat linnut alas. Sitä se tavallaan myös on, ja siksi se sopii varsinkin aloittelijoille. Tilanteet eivät ole erityisen nopeita ja sorsa on verrattain helppo kohde. Tästä huolimatta metsästysmuodossa on omat haasteensa. Ruokinnan järjestäminen vaatii vaivannäköä ja sorsat oppivat nopeasti väistämään metsästäjää.

Joskus ruokinnalta ampumista arvostellaan eettisyyden näkökulmasta. Omasta mielestäni se on metsästysmuoto muiden joukossa. Itse ainakin metsästän ruokinnalta yhtä lailla muutakin riistaa. Ruokinnalta ammuttaessa täytyy toki pitää mielessä, että ruokinta kerää lintuja laajalta alueelta. Näin ollen ei voi ampua jokaista lintua, joka tulee hollille.

Kasa ammuttuja sorsia voi näyttää ikävältä sellaisen silmiin, joka ei metsästä. Suuret saaliit ovat kuitenkin usein ison porukan yhdessä saamia ja kaikki tuntemani metsästäjät ampuvat kantaa silmällä pitäen. Toki piireihin mahtuu niitä, jotka eivät toimi viisaasti.

Muita metsästysmuotoja

Vesilintuja voi metsästää monella tapaa, joten ruokinnasta luopuminen ei tarkoita metsästyksen loppumista. Perinteiset tavat pillittäminen, kaaveilla houkuttelu, lentoreittien passitus ja rantojen läpikäynti ovat hyviä metsästystapoja. Pillittäminen on oma taitonsa, mikä tuo lisähaastetta.

Itse en ole ikinä metsästänyt sorsia muuten kuin ruokinnalta, mutta minua kiinnostavat myös muut metsästysmuodot. Niissä onnistuminen ei ole yhtä taattua ja saalismäärät jäävät usein pienemmiksi, mutta se ei poista metsästyksen iloa. Harvoin metsälle pelkän saaliin takia lähdetään.

Kantojen lasku pysähtymään

Vesilintukantamme ovat laskussa, joten saalismäärän keventäminen ei olisi pahitteeksi. Ruokinta ei ole vesilinnuille elintärkeää, vaan ne löytävät luonnosta ravintonsa. Ruokintaa enemmän kantoihin vaikuttavat pienpetojen pyynti ja vesilintujen elinympäristöjen kunnostus. 

En ole mahdollista ruokintakieltoa vastaan, mutta en oikeastaan puolestakaan. Siitä voisi olla hyötyä monella tapaa. Jotain on joka tapauksessa tehtävä, koska kannat eivät voi jatkaa laskuaan loputtomiin. Muuten meillä ei enää ole vesilintuja metsästettävänä.

Sorsat alkavat käymään ruokinnoilla heti, kun ne muuttavat keväällä takaisin Suomeen. Kesän mittaan ruokinnat keräävät lintuja laajoilta alueelta, joka on huomioitava saalismäärässä.